начална страница

Работно време

Понеделник, сряда: от 10 до 19 часа.
Вторник, четвъртък, петък: от 8 до 15 часа.

Часовете за посещение при д-р Танева се записват предварително!

Обща информация