Какво са Рощок есенциите?

DSC03808

Рощок есенциите са високо ефективни, неразрушими лечебни информации, които биват съхранени във вода. Чистата обогатена с трептения вода се нарича тинктура-майка. За стабилизиране се добавя коняк и така се получава концентрата в стъклените флакони за реализация в аптечната мрежа.

Рощок есенциите принадлежат към семейството на мулти-резонансната терапия чрез/или с ниско енергийната си информация. Това означава, че техните трептения могат да задействат фини регулаторни механизми, както върху грубото материално ниво – тяло, така и върху фините полета (душа, дух и морфогенетично поле). Те насочват организма към самоизлекуване. Рощок есенциите се приемат или нанасят обичайно в чист вид или разредени като работна смес.

Рощок есенциите се различават още при производството или създаването си съществено от всички до сега познати есенции. Още в началото се набляга на специфичността на производството:

  • Способността на водата да приеме трептения и многократно да ги умножи;
  • Също така многократно да засили енергиите на отделните информационни източници;
  • Да се определят отделните компоненти, да се комбинира и програмира за индивидуалните изисквания;
  • Специални рамкови условия за програмиране;

Това всичко през годините бе доказано научно. Източниците на информация са както камъните, дърветата, лечебните растения, химически елементи, но така също и специални ситуации или енергетичните състояния.

Чрез този начин на създаване есенцията се получава много по-наситена от страна от страна на трептенията. Чрез това специално програмиране клетките могат веднага да приемат веднага директно действието на есенцията, а не както е при другите есенции и също както е при хомеопатията, като резултат на жизнената енергия, дух, душа и тяло.