Почистване на Дюлинския проход

На 21-ви април д-р Танева взе активно участие в почистването на немалка част от сметта на Дюлинския проход!