Лекция на д-р Райна Томова

Днес на 10 февруари 2019г. в гр.Бургас в хотел „Аква“, се проведе лекция на д-р Райна Томова, която е хомеопат с голям опит. Темата бе „Подходът към респираторните заболявания в контекста на нарастващата антибиотична резистентност и Хомеопатичните протоколи.“ Д-р Томова е преподавател, съосновател и управител на Европейската школа по клинична хомеопатия. Заместник – председател е на Българската Медицинска Хомеопатична Организация, която е най-голямото обединение на лекари-хомеопати в България.