Участие в международна конференция и доклад

На 22 април 2023 г. д-р Танева имаше удоволствието да се включи в XXIX Международна конференция „Теоретични и клинични аспекти в приложението на биорезонансна и мултирезонансна терапия“, организирана от Центъра за Интелектуални медицински системи „Имедис“ – гр. Москва. Тя взе участие с доклад на тема „Неправилните диети и приема на добавки“.

Можете да се запознаете по-подробно с нейната презентация от линка по-долу и видеоматериала.