Кабинет по енергоинформационна медицина „Формула Здраве“ ЕООД Бургас

В кабинета се извършва прецизна диагностика и лечение на широк кръг заболявания. Апаратно-програмният комплекс, с който работи кабинетът е от най-модерните в България и на Балканския полуостров. В апаратурата се съчетават водещите западни медицински техники с хилядолетния опит на китайската и източната медицина. Диагностиката е напълно безвредна и почива на базата на собствените вълнови импулси на човешкото тяло, без използване на външни източници на лъчение. Може да се прилага на болни от всякакви възрасти , бременни жени и малки деца. .Тя позволява да се открият измененията в организма до 6 месеца преди появата на заболяването Методиките позволяват не само детайлно диагностициране, но и заготвяне на индивидуални лечебни препарати. Те са на основата на хомеопатията и биорезонанса и се тестват за всеки отделен пациент за индивидуална ефективност и дозировка. Лечението се извършва по изключително щадящ организма начин, без използване на химически вещества. Точността на диагностиката и ефекта от лечението е повече от 97 %. Методът по който работи кабинетът е награден със златен медал на Ватикана “ За изключителни заслуги пред страдащото човечество”.
Кабинетът има големи успехи в диагностиката на натовареностите и заболяванията, съвпадения на диагнозите, поставени с помощта на други медицински диагностични методики и потвърждаване на поставените диагнози при последвало оперативно лечение.
При пациентите избрали да се лекуват в кабинета, които стриктно спазват инструкциите, се регистрира изчезване или значително намаляване на симптомите, подобряване на общото състояние и тонус на организма. Изключително добре се повлияват заболяванията на храносмилателния тракт, пикочно-отделителната система, болки в опорно-двигателната система, хормонални нарушения, затлъстяване, чернодробни заболявания, кожни проблеми, алергии, депресии, фобии, вегетативни нарушения и др.

ДИАГНОСТИКА

Апаратурата е предназначена за провеждане на функционална, топична, нозологична и етиологична диагностика, което включва:
– диагностика по метода на вегетативния резонансен тест “ИМЕДИС-ТЕСТ” ;
– диагностика по метода на д-р Р.Фол ;
– сегментарна диагностика ;
– аурикуларна диагностика ;
– диагностика по чакри ;
– тестване на медикаменти .
Диагностицират се натоварености на организма, които с обикновените методи на изследване не могат да бъдат регистрирани и които играят съществена роля при възникването, протичането и лечението на заболяванията:
– Геопатагенни натоварвания ;
– Радиоактивни натоварвания ;
– Електромагнитни натоварвания ;
– Психо-вегетативни натоварвания ;
– Недостиг на витамини, микроелементи и хормони ;
– Вирусни, бактериални и гъбични натоварености ;
– Състояние на имунната и ендокринната системи ;
– Наличие на кисти, доброкачествени и злокачествени тумори ;
– Дисбактериози на храносмилателния тракт ;
– Алергии и конкретизиране на вида алерген ;
– Болестни промени в органите и системите на човешкото тяло ;
– Установяване на зависимости ;
– Определяне на видовете затлъстяване и програми за лечение ;
– Индивидуално тестване на хранителните продукти и ролята им в затлъстяването ;
– Определяне на остеопороза и схеми за лечение ;
– Профилактика на сезонните вирусни заболявания ;
– Тестове за поносимост и ефективност на медикаменти и др.

ЛЕЧЕНИЕ

Терапевтичните възможности на апаратурата позволяват на лекарите да лекуват изключително голям кръг от заболявания чрез :
– заготвяне на индивидуални за всеки пациент медикаменти на базата на хомеопатията и биорезонанса ;
– ендогенна и екзогенна биорезонансна терапия ;
– електропунктурна терапия по биологично активни точки и зони;
– магнито- и цвето-терапия ;
– резонансно-честотни програми за лечение на заболявания причинени от вируси, бактерии, гъбички и хелминти ;
Същевременно апаратурата дава възможност да се тестват индивидуално на всеки отделен пациент за ефективност, целесъобразност, поносимост и дозировка вече изписани и приемани от него лекарства, т.е. да се коригира завишена или недостатъчна доза.
В Р България прилаганите в кабинета методики спадат към неконвенционалните методи на лечение, но в други европейски страни и в Русия те са приети за официални и рутинни методи за изследване и лечение. Като учебна дисциплина се изучават в редица Медицински университети в цял свят, а като тясна лекарска специалност се практикуват от десетки хиляди лекари в най-различни държави.
Колективът на кабинета се стреми не само да бъде прецизен в работата си, полезен на своите пациенти, но и да популяризира тези нови методики. Взаимното уважение и тясното сътрудничество с останалите медицински специалисти, взаимното допълване и разширяване на възможностите за диагностика и терапия са принципи които се спазват в ежедневната практика.

ОСОБЕНИ ПРЕДИМСТВА НА АПАРАТУРАТА

1. Експресна и ранна диагностика на ракови и предракови заболявания, доброкачествени тумори и кисти, на наследствена предразположеност към тях и възможност за корекцията на такава.
2. Откриване и ликвидация на геопатогенни, радиоактивни, електромагнитни и токсични натоварвания, които отключват редица заболявания и/или влошават тяхното протичане.
3. Индивидуален подбор на храните при наднормено тегло, захарен диабет, панкреатит, чернодробни, стомашно-чревни, ендокринни, кожни и други заболявания.
4. Диагностика и лечение на паразитарни, бактериални, вирусни и гъбичкови инфекции в активно и латентно(спящо) състояние, включително на вродена и наследствена информация за такива.
5. Откриване по неинванзивен път на болестни процеси в труднодостъпни области(черепна, гръдна, коремна кухина, таз).
6. Корекция на свръхчувствителност към стоматологични и ортопедични материали и протези.
7. На практика е възможно инвертиране на всеки проблем в организма и превръщането му в “антипроблем”.
Може да се проследи в кой орган какъв процес се формира и каква е неговата давност (остър, хроничен, наследствена предразположеност и др.)
Методът за биорезонансна терапия е строго индивидуален. Пациентът се включва към апарата, който разпознава болестните и здравословните трептения на организма и ги селекционира. По време на сеанса патологичните трептения непрекъснато намаляват (до нула), а физиологичните се усилват. Така в края на процедурата се постига едно оптимално състояние за всеки човек, което се записва като препарат и в течение на седмици и месеци напомня на организма да функционира съобразно постигнатия оптимум. Лекувайки един здравословен проблем, се преодоляват и други нарушения, хармонизира се човешкото тяло като цяло и се връща към неговата “златна среда”, към индивидуалната му норма – различна и специфична за всеки отделен пациент.