За вирусите

Кои са уникалните или специфични свойства на вирусите:

  1. Те са най-малките известни за в момента паразити с размери от 18-400 нм (нанометра). Коронавируса Ковид-19 е с размери от 80-220 нм. Еритроцитите са с диаметър от 10000 нм. Коронавирусът Ковид-19 има най-големия геном измежду РНК вирусите.
  2. Наличие само на една от нуклеиновите киселини.
  3. Отсъствие на собствени белтък произвеждащи системи.
  4. Вирусите са сами по себе си генетични паразити.
  5. Вирусите не растат, а само се размножават.
  6. Те са жизнени единствено само, когато са вътре в пределите на всяка от живите клетките на хазяина (гостоприемника).
  7. Попаднали в живия организъм, те се настаняват и образуват колонии. Това им дава възможност да развият изкуствен интелект с цел просъществуването си.
  8. Все още не е изяснено дали са живи същества или вещества, поради факта, че при тях липсва обмяна (метаболизъм). Те не се хранят, не отделят, не растат и т.н. …

Представеният материал е извадка от статия публикувана в сайта на Национална пациентска организация „Инфоздраве“: https://www.info-health.org/post/