Адаптивна биорезонансна терапия

originalМетодът на адаптивната биорезонансна терапия (БРТ) е нов, уникален вид изследвания и лечение, препоръчван от Министерството на здравеопазването на РФ.
Всички органи на организма излъчват електромагнитни трептения в широко честотния спектър, като всеки орган има своя физиологична (нормална) честота. Под въздействието на различни фактори (заболявания, преумора, стрес, инфекции, различни вредни влияния и травми) органът започва за излъчва патологични електромагнитни трептения, което води до появата на заболяване.

Продължителното въздействие на тежки физически, психологически, екологически и други натоварвания върху човека, способства за по-нататъшното развитие на болестта. Но този процес на формиране на патологични вълни, обаче, не само може да бъде спрян, но и обърнат в обратна посока. Това е възможно с помощта на биорезонансната терапия и използването на апаратно-програмния комплекс “  Имедис  -Фол“, разработен от руски учени.

Апаратно-програмният комплекс позволява извършването на разширена диагностика:
1. Електропунктурна  диагностика с тестване и подбор на медикаменти, като се определя ефектът от действието на даден медикамент върху конкретен човек.
2. Сегментарна диагностика за установяване на поразените органи и степента на увреждането им.
3. Вегето-резонансен тест (ВРТ), позволяващ установяването и отстраняването на геопатогенни, радиоактивни, електромагнитни, бактериални, вирусни, психични и други натоварвания, които са причина за много заболявания, а освен това  пречат на оздравяването и спомагат за хронифициране на заболяването.

Освен това има възможност за:
1. Определяне биологичната възраст на човека и различните органи, преглед на резервите за адаптация на организма, установяване на недостиг на микроелементи, витамини, ферменти и хормони.
2. Установяване на ефективността на един или друг медикамент за лечение на заболяването за всеки отделен пациент.
3. Определяне съвместимостта на организма с различни материали и накити, които могат да предизвикват алергия.
4. Провеждане и контрол на лечебен процес с хомеопатични средства.

Лечението на различните болести се осъществява с помощта на апаратно-програмен комплекс, който няма противопоказания и въздействието му върху всеки пациент е индивидуално.

С помощта на апаратно-програмния комплекс може за де извършва   енерго-информационна терапия, използваща достиженията на източната и западната медицина.

Енерго-информационното въздействие повишава занижените адаптационни възможности на организма и води до оздравяване.

Т.е. апаратно-програмният комплекс:
1. Отчита електромагнитните трептения на органите (патологични и физиологични)
2. Обработва ги
3. Насочва обратно към организма вече без патология
По този начин се нормализира работата на болния орган.

За поддържане на нормалните електромагнитни трептения с цел по-бързото оздравяване на организма, след провеждане на лечение с помощта на апарата, има възможност за записване на тези нормални трептения и използването им в подбрана доза по препоръка на лекаря.

Апаратно-програмният комплекс оценя наличието на функционални или по-груби патологични изменения в организма строго индивидуално и подбира профилактични и лечебни препоръки само за конкретния пациент.

През годините практика добри резултати са получени при лечението на:
1. Нощна енуреза при деца (практически 100% излекувани).
2. Гинекологични и урологични  болести: ефективно лечение на простатит и импотентност. С помощта на апарата може да се осъществи нормализиране на ендокринния баланс при мъжете и жените, което подобрява сексуалните възможности.
3. Слаба имунна система, алергии.
4. Положителни резултати са получени в лечението на кожни заболявания при деца, псориазис при възрастни.
5. Ускорява се зарастването на продължително съществуващи рани и хронични язви. Добре се повлиява и лекува остеомелит.
6. Пълно излекуване от астматичен бронхит и бронхиална астма при деца, и при бронхиална астма при възрастни с продължителност на заболяването до 6 години. При продължителност на заболяването над 6 години се постигат удовлетворителни резултати – значително намалява броят на астматичните пристъпи, пациентът по-рядко използва бронхолитични препарати.
7. Хипертонична болест 1-2 степен.
8. Нарушения на съня.
9. Соматизирани депресии, съпроводени от неприятни усещания в различни части на тялото, в това число и кожен сърбеж при възрастни хора.
10. Заболявания на стомашно-чревния тракт. Ламблиоза.
Уникалният апаратно-програмен комплекс, разработен от руски учени, се използва не само в най-големите градове на Русия, но е получил признанието и високата оценка на специалисти от Англия, Германия, Израел, Гърция и други страни.

БРТ разкрива пред клиничната медицина неограничени възможности за профилактика, лечение, включително и на тежки заболявания, позволява максималното използване на резервите на човешкия организъм в нужното направление.