Лечение на хронични заболявания на бронхо-белодробната система с помощта на метода на БРТ

Научен доклад с автор Мусаев А. (гр. Атина, Гърция)

В последно време повсеместно се наблюдава ръст на заболяванията на бронхо-белодробната система, което е свързано с интензивното замърсяване на околната среда. В резултат на това нараства алергизацията на населението и броят на неспецифичните заболявания на бронхо-белодробната система, наблюдава се зачестяване на случаите на продължително боледуване, като резултат нараства инвалидизацията сред в трудоспособното население.
Анализът на анамнезите на пациенти с белодробни заболявания, преминали комплексно  лечение с използване на биорезонансна терапии (БРТ), показва високата ефективност на този метод на лечение. За съставяне на статистическата справка аз разгледах 70 случая на хронични заболявания на бронхо-белодробната система. Давността на заболяването е от 2 до 20 години. Анамнестичните данни на пациентите свидетелстват за това, че всички те нееднократно с по-голям или по-малък клиничен ефект са преминавали лечение в стационари с терапевтичен профил по повод изострянето на основното заболяване. Всяко последващо изостряне е налагало използването на все по-широко спектърно медикаментозно лечение, включващо антибиотикотерапия, прием на десензибилизиращи средства, спазмолитици, аерозолни бронхолитични препарати, фитотерапия, а при липса на ефект от гореизброените лекарства – хормонални препарати.
По нозология болните са разделени на две групи. Първата група включва 50 пациента, страдащи от хроничен обструктивен бронхит, от тях: 31 – в стадий на нестабилна ремисия, 19 – в стадий на изостряне. Втората група включва  пациенти (15 души), дълги години страдащи от бронхиална астма в инфекциозно-алергична форма със средна степен на тежест. Пациентите от двете групи са лекувани амбулаторно.
Терапията се провежда с помощта на апаратно-програмния комплекс (АПК) «ИМЕДИС-ФОЛ».
Общият курс БРТ е продължавал 10-12 сеанса веднъж или два пъти седмично, в зависимост от физическото състояние на пациента. Резултатите на терапията са изучени при 69 от пациентите. Оценката на състоянието се извършва както от самите пациенти по следната скала: значително подобрение, подобрение, без изменения, влошаване, така и от мен  по затихването на симптомите на основното заболяване.
Въз основа на картите за самонаблюдение, в първата група, от втория сеанс на терапията, се наблюдава подобряване на на общото състояние, появява се чувство за бодрост, подобрява се съня,  апетита, в болшинството от случаите дишането става по-свободно, намаляват пристъпите на задух, кашлицата става по-продуктивна и се съпровожда с отделяне на гъст секрет. В групата на болните от бронхиална астма  след вторият сеанс на терапията също се забелязва известно подобрение на състоянието. Това се изразява в по-редки пристъпи, намалява честотата на прилагане на инхалатора или се намалява дозата вдишван бронхолитик.
От втория до петия сеанс на терапията и в двете групи не се установяват значително промени в протичането на болестта. Всички пациенти отбелязват по-нататъшно подобряване на общото състояние. Нощният сън става по-дълбок, осигурява по-пълноценна почивка, пристъпите на задух остават само при физическо натоварване. При групата на болните от бронхиална астма след 6-тия сеанс терапия при половината болни пристъпите на задух спират. В два случая се забелязва незначително изостряне.
Пример
Пациентката О., на 25 години, свързва появата на характерния нощен пристъп на бронхиална астма с повишената физическа активност през изминалия ден (например, пране). Пристъпът не се ограничава от обичайната медикаментозна терапия. Налага се да извикат «бърза помощ», и пристъпът се прекратява едва след интравенозно инжектиране на коктейл с хормонален препарат.
В този случай не се наблюдава съществено подобрение след провеждане на първия сеанс БРТ. Състоянието се подобрява едва след 8-ия сеанс от терапията.
Към края на курса на лечение в двете групи няма съществена разлика в оценката на крайния резултат. Средно подобрение отбелязват 62-65%, значително подобрение при 17-20 % от случаите, без изменения – 5-7%. Според оценката на клиничните прояви на основното заболяване в 1-та група пациенти с обструктивен бронхит в 20% от случаите се наблюдава пълна ремисия на болестта, при повечето пациенти се запазва незначителна кашлица сутрин. Във втората група болни от бронхиална астма – при 7 човека след завършването на курса на терапията не се наблюдават пристъпи, няма оплаквания от кашлица.
Така приложението на биорезонансната терапия при лечение на бронхо-белодробна патология подобрява общото състояние  на пациентите, намалява сроковете за лечение, намалява количеството на използвани хормонални препарати и времето за използване на инхалатора. Установените в първата група пациенти подобрения при органите в коремната кухина след 5-6 сеанса БРТ могат да се разглеждат като съдружественно въздействие на БРТ върху съответните заболявания, тъй като едновременно с клиничния ефект върху бронхо-белодробната система се наблюдава и подобряване на функцията на храносмилателната система и жлъчните пътища.
Терапията се е провеждала по методика и по алгоритми, разработени от проф. Ю.В.Готовский.
Искам да изразя огромната си благодарност към Ю.В.Готовский, както и на колектива на Център «ИМЕДИС» за голямата подкрепа и помощ.

Статията е препечатка от сборника на VIII международна конференция, част II, Москва, 2002 г.