Относно прегледите

Пояснения относно извършването

на  прегледите в кабинета:

 • Всички използвани методи в кабинета са напълно безвредни, без йонизиращи лъчения и със сертифицирана по изискванията на ЕС апаратура. Диагностиката се основава на базата на собствените вълнови импулси на човешкото тяло, като същата може да се прилага на пациенти от всички възрастови групи, както и на бременни жени и малки деца, дори бебета. Тя позволява да се открият измененията в организма до 6 месеца преди появата на заболяването – тоест пълноценна, достоверна, предварителна и навременна диагностика. Извършваните изследвания свеждат до минимум възможността за грешка при поставянето на първична диагноза. Продължителността на изследването за един човек е от 1 час до 4,5 часа. След приключване на изследването се прави цялостен анализ на здравословното състояние на организма в реално време, т.е. по време прегледа. Апаратурата, с която се извършват изследванията е система за диагностика и медикаментозно тестване и лечение „ИМЕДИС-ЕКСПЕРТ”, произведена в Русия.
 • Прилаганият в кабинета метод за медицинско изследване Вегето-резонансен тест ИМЕДИС, дава възможност максимално точно да се поставя диагноза и да се намира истинската причина за дадено заболяване. Често на пациента се диагностицират проявени вече заболявания и установени сериозни диагнози (бронхиална астма, новообразувания, мигрена, диабет и мн. др.), но се оказва, че причината за появата им е съвсем различна от предполагаемата. Възможно е да се открият сериозни заболявания в ранен стадий, когато все още има възможност да се спре тяхното развитие и да се излекуват (диабет, онкология, психически заболявания и др.)

 • Диагностицирането е индивидуално и не става само със задаване или получаване на въпроси от пациент-а/-ите, т.е. се ограничава максимално субективната намеса на извършващия прегледа. С цел по-бързото диагностициране е желателно пациентите да носят предишни или настоящи клинични или пара-клинични изследвания, при положение, че разполагат с такива.

 • Всеки пациент получава точно диагностициране на състоянието му към момента на прегледа, като има възможност да се определят с абсолютна точност медикамен-та/-ите, които са необходими, препоръчителни или вредни за лечението му, тяхната точна дозировка по количество, време и продължителност за вземане. Първичният общ преглед продължава средно около 2 – 2,30 часа. При уточняване на диагнозата се определя и начина на лечението, като лекарят определя и препоръчва схема за лечение. При положение, че пациентът е съгласен и прилага стриктно указанията на лекуващия го, резултатът е винаги положителен.

 • Прилаганата Биорезонансна терапия и Резонансно-честотна терапия, се извършва по индивидуална програма, специфична за всеки пациент.

 • Кабинетът не продава апарати за самостоятелно лечение на пациентите, процедурите се извършват в кабинета под контрол и наблюдение на персонала.

 • За сега не съществува метод или начин на лечение, при които с едно посещение да се излекува дадено заболяване или пациент. Колкото по-отдавна е възникнало заболяването, толкова по-продължително трябва да се лекува. Повлияване на състоянието може да има още при първото посещение, но това не означава окончателно излекуване.

 • Ако решите да се подложите Вие или Ваши близки на този вид изследване и лечение като целите да постигнете желаните от Вас резултати, следва да изпълнявате точно инструкциите на лекуващия Ви лекар, в основата на които са следните, а именно:

– Да се спазва (ако е необходимо) препоръчания хранителен и други режими, съобразно заболяването или нарушението на здравното (здравословното) Ви състояние;

– Да се приемат медикаментите по време и дозировка, съгласно предписанието на лекуващия Ви, като това става около 20-30 минути преди или след хранене. По време на приема не следва да се консумира алкохол, кафе, чай и други тонизиращи напитки;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАЦИЕНТА:

  1. Пациентът е длъжен да се подготви за изследването, като при възможност следва да прекрати приема на лекарствени препарати;

  2. Ден-два преди посещението в кабинета при д-р Танева е задължително да не се извършва рентгеново изследване, ехографско или ултразвуково изследване;

  3. При наличието на хронични заболявания, по чиято причина пациента желае преглед, медикаментозната терапия се спира при становище на изследващия Ви доктор, владеещ метода ВРТ. Изключение правят случаите, когато пациента не може без приема на тези медикаменти, но е длъжен да предупреди за това д-р Танева преди това.

  4. В денят преди прегледа е необходимо да се изключат от приемане спиртни напитки, тонизиращи напитки (кафе, чай и др.), да не се пуши поне 4-5 часа преди прегледа, желателно е да не се използва козметика.

  5. При самото изследване, следва да се снемат електронни часовници, мобилни устройства за комуникация, украшения, очила.

  6. Препоръчителното облекло на пациента при прегледа следва да е от натурални материали (памук, вълна, коноп и др.) в светли тонове.

  7. Преди и след изследването е препоръчително да не се консумират тежки, мазни местни храни, препоръчва се да се намали или ограничи алкохола и др. тежки храни.

  8. Изписаните Шуслерови соли, Хомеопатичните продукти или крупинки (хомеопатични гранули) следва да се приемат съгласно предписанието на лекуващия Ви.  Хомеопатичните препарати се съхраняват на тъмно, сухо място, за препоръчване е да се държат в алуминиево фолио и на разстояние минимум метър от електроуреди – хладилници, печки, ютия, радио- и телевизионни апарати и др.

  9. Желателно е преди първото посещение в кабинета, всеки пациент или съпровождащите го негови близки да си припомнят познанията по физика от 7-8 клас относно резонанса и електромагнитните полета.

  10. По време на прегледа в кабинета пациентите могат да получават отговори на въпросите им свързани със състоянието им, но не и да им се изнасят лекции на тема „биорезонанс“ или енергоинформационна медицина!!!

  11. Всеки пациент има личен избор по какъв метод и начин желае да лекува себе си или близките си, но ако приеме да се лекува по методиките прилагани в кабинета, следва стриктно да изпълнява препоръките и напътствията на лекуващия, за да се получи желания и от двете страни ефект. Още Авицена преди хиляди години е казал „Ние сме трима – ти, аз и болестта. Ти следва да избереш на чия страна ще застанеш! Чиято страна вземеш ти, тя ще победи!“

  12. При съвременния начин на живот, много хора предпочитат да не се лекуват навреме при проява на първите симптоми на дадено заболяване, което е погрешна практика и може да доведе до лоши последици за организма им.

  13. По принцип профилактиката е в основата на бързото, качествено и ефективно лечение на всеки пациент.

  14. Препоръчвам следните публикации за прочит от лица, проявяващи интерес и осъзнаващи какво, как и защо става с нас или около нас:

 • Материално енергетично информационното (МЕИ) тяло.
 • ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОСОМАТИКА.
 • Новата немска медицина на д-р Хаммер.
 • Биология на убежденията – Брус Х. Липтън.

Консултации се извършват само в кабинета, но се договарят на тел. + 359 887 345 201!!!

Кабинет по енергоинформационна медицина „Формула Здраве“ –  гр. Бургас