Пояснения относно извършваните прегледи, изследвания, процедури и лечение в кабинета по енерго-информационна медицина на д-р Танева

Физиологичните изследвания се извършват по няколко различни метода. Всички използвани методи  в кабинета на д-р В. Танева и физиологични изследвания са напълно безвредни, без йонизиращи лъчения със сертифицирана апаратура по изискванията на ЕС. 

Диагностиката се основава на собствените вълнови импулси на човешкото тяло, може да се прилага на болни от всякакви възрасти, както и на бременни жени и на малки деца. Тя позволява да се открият измененията в организма до 6 месеца преди появата на заболяването – тоест пълноценна, достоверна и навременна диагностика. Когато се извършват изследвания по няколко метода, точността се увеличава значително и се редуцира до минимум възможността за грешка. Продължителността на изследване на един човек е от 1 до 4,5 часа за проблема на пациента. Цялостен преглед на пациента може да продължи дори много повече от 2 (два) часа. След приключване на изследването се извършва обработка на резултатите и се прави цялостен анализ на здравословното състояние на организма.

Как и какво се диагностицира в кабинета:

Диагностичният процес преминава през следните етапи: 

 • Установяване проблемите на съответния пациент – съществува ли въобще в организма една или друга патология.

 • В случай, че съществува определя се кой орган или система от органи са ангажирани в процеса.

 • На следващия етап се отговаря на въпроса – какво е това – тумор, киста, възпалителен процес и т.н.

 • Предлагат се методи и медикаменти, които са най-ефективни за лечение на  установените отклонения.

 • По време на лечението се извършват периодични контролни прегледи и в зависимост от състоянието на пациента се предлагат и провеждат съответните корекции на методите и средствата за успешно завършване на лечебния процес.

Така, извършвайки диагностиката, независимо от характера на патологията, се върви от общото към частното – определя се има ли патология, след което се уточнява локализацията й, а после се оценяват интегративните показатели – общите характеристики за състоянието на организма, като се вземат предвид съществуващите патологични процеси. 

Особено важно е организма да се разглежда като единно цяло, което дава възможност да се определи:

 • как патологичните или болестните процеси влияят върху състоянието на имунната система, ендокринната регулация,

 • скоростта на протичане на обменните процеси,

 • кое е главното увредено звено в организма;

 • кое е ядрото на компенсация (тази система в организма, която основно компенсира недостига на функции на засегнатия орган),

 • да се разделят бързо протичащата от бавно развиващата се симптоматика в организма;

 • да се отличат острите, подострите, хроническите и бавно прогресиращите процеси.

Изследването по общия преглед трае средно от 2 часа до 4,5 часа и осигурява:

 • Оценка на общото здравословно състояние на органно и клетъчно ниво на пациента.

 • Състоянието на имунната му система.

 • Състояние на сърдечно-съдовата система – предсърдия, камери, съдове на сърцето и др.

 • Състояние на храносмилателната система – гастрити, язви, колити, хроничен запек, хемороиди и др..

 • Състояние на черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища – наличие на възпаление, калкулоза, нарушена функция, както и състоянието на панкреаса и др.

 • Състояние на дихателната система – ринити, синузити, фарингити, тонзилити, транхеити, хронични и спастични бронхити, бронхиална астма и др.

 • Уточняване състоянието на белия дроб – наличие на възпалителни проблеми, прекарани или актуални бактериални и вирусни инфекции, професионални заболявания и др.

 • Уточняване причините за алергични състояния – хранителни, медикаментозни и др.

 • Пикочополова система – цистити, пиелонефрити, гломерулонефрити, камъни в бъбреците и др.

 • Гинекологични проблеми – аднексити, кисти на яйчниците, миоми, стерилитет и др.

 • Проблеми на простатна жлеза – простатит, хипертрофия на простатата, хронично възпаление след прекарана инфекция и др.

 • Уточняване на състоянието при костно-ставни проблеми – артрити, артрози, изкривяване на гръбначен стълб, междупрешленни дискове, дискови хернии, коксартрози, гонартроза.

 • Уточняване състоянието на щитовидната жлеза – хипо и хипер функция, наличие на възли.

 • Състояние на млечните жлези – мастопатия, фиброаденоми.

 • Кожни проблеми – екземи, невродермити, псориазис.

 • Уточняване на бактериални, вирусни инфекции, паразитози на различно ниво.

Енерго-информационната медицина се основава на представата за цялостността на организма, тоест необходимо е да се отчита при диагностицирането и лечението взаимовръзките между органите и системите.

Основа за правилното функциониране на организма са процесите на енерго-информационния обмен. Организмът е сложна саморегулираща се система, притежаваща всичко необходимо за да поддържа своята хомеостаза.

Същността на енерго-информационната медицина се състои в активирането на личните за всеки организъм естествените механизми, възстановяващи и поддържащи здравословното му състояние.

Електроакупунктурната диагностика по метода на Р.Фол (ЕАДФ) представлява един от най-широко разпространените методи за електропунктурна диагностика.

Методът на Р.Фол е  диагностичен метод, основан на корелацията между измененията на електропроводните свойства на точките на измерване по Р.Фол и функционото состояние на съответстващите им органи и системи на организма.

Началото на метода датира от 1953 година, когато Р.Фол, съвместно с инженер Ф.Вернер, започва да разработва нови методи за електроаку-пунктурна диагностика и терапия. След повече от 40 години клинични изпитания Р.Фол и последователите му формулират следните възможности на разработеният от тях метод:

Благодарение на откриването на информационно – функционални взаимовръзки  между биологично-активните точки (БАТ), биологично-активните зони (БАЗ) на кожата  и вътрешните органи и тъканни системи е възможно да се определи състоянието на последните и да се проведе функционална и топична диагностика;

С помощта на eлектро-акупунктурната диагностика по Р.Фол (ЕАДФ) може да се разплетат неясни, клинически сложни случаи, провеждайки допълнителна диференциална диагноза;

Вегетативно – резонансният тест (ВРТ) позволява ранна диагностика на различни предпатологични нарушение във взаимосвързаните с БАТ органи и тъканни системи в предклиничния етап от развитието на болестите, когато симптомите им или са твърде слабо изразени или въобще липсват;

ВРТ позволява да се открият скрити или латентни огнища на инфекция и да се определи влиянието им върху имунната реактивност на организма; благодарение на откритият от Р.Фол през 1954 г. феномен „тестване на медикаменти“ става възможно с помощта на тестване на различни вирусни, бактериални и други инфекциозни агенти да се определи етиологичния фактор за дадена болест;

Вегетативно – резонансният тест позволява да се осъществи индивидуален подбор на хомеопатични и алопатични медикаменти без да е необходимо въвеждането им в организма, а също така и да се тестват хранителни продукти, козметични средства, зъботехнически материали и др.;

Вегетативно – резонансният тест позволява също и да се определи степента на негативно въздействие върху конкретния човек на различни патологични агенти, пестициди, хербициди, радио-нуклеиди и др., които не могат да се обективизират все още със съществуващите клинико-лабораторни методи на изследване;

Вегетативно – резонансният тест (ВРТ) позволява да се предвиди ефективността на всеки един лечебен метод, както и да се определи адекватността на прилагането му в конкретния случай.

Вегетативно – резонансният тест (ВРТ) е  разработен в Германия от д-р  Х. Шимел (1978 г). По-късно методът е доразвит и доусъвършенстван от Центъра за интелектуални медицински системи „ИМЕДИС“ – Русия и в този си вид се използва от медицински специалисти в цял свят.

Методът  ВРТ  посредством апаратурата „Имедис – Експерт“ е един изключително ефективен метод за диагностика, който  позволява:

 • Да се определят нарушения във функцията на всеки орган или система;

 • Да се определи ефективността, точната дозировка и поносимостта на медикаментите на всеки отделен пациент;

 • Да се определят показанията за прилагане на нозодотерапия и да се намери ключовия нозод;

 • Да се определи алергичната предразположеност на организма и се приложи индивидуална система за лечение;

 • Да се определят геопатогенните, радиоактивните и електромагнит-ните натоварвания и се разработи план за неутрализирането и отстраняването им;

 • Да се определят нарушенията в алкално-киселинното равновесие в организма на всеки пациент;

 • Да се определи, както наличието на доброкачествени и злокачествени тумори, а така също и наличието или не на онкобелтък, което не може да се извърши с никаква друга апаратура;

 • Да се установят и локализират наличието или не на кистозни процеси;

 • Да се определи биологичния възрастов индекс на отделните органи и на целия организъм;

 • Да се определят адаптационните резерви на организма, оптимални за  текущия момент, и максимално възможните резерви за възстановяване и лечение на конкретния човек;

 • Да се определи степента на напрежение или изтощение на имунната и ендокринната системи;

 • Наличието на наркотични или токсични вещества в организма;

 • Психическото състояние и др.

Използването на въведените интегративни показатели за здравословното състояние на организма позволява да се оптимизира процеса на диагностика и имитационно с помощта на виртуални модели да се оценяват резултатите от различни видове и варианти на терапия още в момента на тестването или изследването в кабинета.

Алергиите са все по-характерни за съвременното ни общество, претоварено от вредни влияния на околната среда. Използвайки възможностите на вегето-резонансния диагностичен тест се определя има ли алергия към определен фактор или това е псевдо-алергична реакция на вашия организъм при прием на хистамин-либериращи храни. 

Алергия може да се дължи на дефицит на храносмилателни ензими или да е психогенно обусловена. Изследването трае около 2 часа и дава оценка на над 200 алергена.

Биорезонансната терапия (БРТ) представлява корекция на функциите на организма посредством хармонично преобразуване на резонансните електромагнитни колебания, излъчвани от организма, с цел тяхното синхронизиране и вкарването му в биологичната индивидуална за всеки човек норма.

Идеята за биорезонансна терапия е научно обоснована за първи път от Ф. Морел (1977 г.) – това е  терапия с електромагнитни колебания, които влизат в резонанс със структурите на организма. Въздействие е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, системи или организъм, тъй като различните нива се характеризират и се управляват  от различни  честотно-вълнови параметри.

Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това, че при правилно подбрана честота и форма на лечебното  (електромагнитното) въздействие, могат да се усилват нормалните (физиологичните) и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм. По този начин биорезонансното въздействие може да е  насочено, както за неутрализация на патологичните така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологичните състояния, тоест изчистване на добавените шумове в информационното поле на човека, без което нито една болест не може да бъде излекувана.

Биорезонансна терапия

Най–добри резултати дава този вариант на биорезонансната терапия, при който от организма се снемат електромагнитните излъчвания за даден момент и после с последващи преобразувания на сигнала, след достигане на физиологичните колебания, този нов сигнал се въвежда на принципа на обратната връзка в организма.

В съответствие с това в момента съществуват два вида биорезонансна терапия:

 • ендогенна – това е терапията със собствените за дадения организъм електромагнитни колебания след тяхната специална обработка;

 • екзогенна (индукционна), като при нея се използват външни сигнали, с които отделни органи и системи на организма влизат в резонанс.

Постигането на синхронизация в колебателните процеси на организма е необходимо и задължително условие за възстановяване на оптималния енергоинформационен процес, без което е невъзможна  балансираната хомеостаза.

Колкото са по-съгласувани обменните процеси в организма, толкова по-здрав, устойчив и адаптивен към  външни въздействия е този организъм.

Методът БРТ няма никакви противопоказания, притежава висока ефективност при лечение на  заболявания  (ефективност до 80-95%), приложим е при всички възрастови групи и е съвместим с другите видове лечения.

Есенциите на д-р Бах

През първата половина на ХХ век английският лекар Едуард Бах (1886-1936) създава уникална по своята простота, разбираемост, достъпност и резултатност лечебна система, основана на 38 есенции от цветове на растения.

Целебната система на Бах не е фокусирана върху физическите симптоми, а има за основа мисловно-емоционалното състояние на човека, което стои зад тях и което ги отразява на по-висше енергийно ниво.

Тази терапия се състои в приложението на 38 цветни (направени от цветове на растения) есенции  и на една допълнителна, универсална, създадена от самия Едуард Бах комбинация от пет от тях, т.н. Спасителна смес (Rescue Remedy), която е предназначена за остри проблемни (дисхармонични) състояния. Действието на есенциите е на фино енергийно ниво, те са безвредни и могат да бъдат приемани самостоятелно при нужда или в комбинация от максимум 6 или 7 от тях, както и при необходимост успоредно с други лечебни средства.

В много страни (между които Англия, Австрия, Германия) цветните есенции на д-р Бах се предлагат в аптеките. Бах разделя есенциите на седем групи – за страх, за несигурност, за недостатъчен интерес към настоящето, за самотност, за прекомерна чувствителност към влияния и идеи, за потиснатост и отчаяние, за прекомерна загриженост за доброто на другите.

При правилен подбор на есенциите, първите положителни резултати при някои пациенти се усещат още през първата седмица от терапията, докато при други това става малко по-късно. За постигането на задоволителни и трайни резултати, особено при пациенти с тежки хронични проблеми, често се налага да се проведат последователно 2 или 3 курса  на лечение с цветята на Бах (един курс най-често е 15-20 дни), като всеки курс обикновено се провежда с различна комбинация.

През 1983 г. Световната здравна организация одобри прилагането на различни видове алтернативни лечения, между тях и терапията на Бах. СЗО признава, че цветните есенции влияят положително на човешката психика и засилват имунната система.

Лечението на Бах се използва в цял свят, защото е достъпно, евтино и без противопоказания и странични ефекти. При това то не изключва приемането и на други медикаменти. Но какво е точно Баховата терапия? Когато хората чуят за цветя си представят аромати или цветове. Терапията се осъществява с точен брой – 38 есенции, които имат за цел за излекуват определени емоционални състояния.

Баховата терапия е насочена към човека в неговата цялост, физическите проблеми са във връзка с душевността му. Изборът на цветните лечебни есенции се базира на индивидуалния начин, по който всеки реагира на житейските ситуации. Крайната цел е да ни излекува не само като се отстранят симптомите, а като ни направи по- щастливи и балансирани хора. Това е уникална система , характерна със своята безвредност и широка приложимост не само при различните болестни състояния, но и при ежедневни ситуации.

Есенциите са ефикасна при широка гама болестни проблеми, а съща така и за справяне с различни житейски ситуации – започване на нова работа, преместване в друг град, загуба на близък човек, раздяла, изпити, силен стрес, преумора. Те са подходящи при бременност, раждане, за бебчета и деца – отстранявайки негативните тенденции в характер им.

Индивидуална хомеопатия

Индивидуалната хомеопатия се приготвя след електропунктурна диагностика по метода за вегетативен резонансен тест (ВРТ) „ИМЕДИС-ТЕСТ”, сегментарна биоелектронна функционална диагностика и/или медикаментозно тестване с използване на електронен селектор, който съдържа хомеопатични препарати, нозоди, органопрепарати, алергени с различни потенции.

Медикаментозното тестване с използване на електронен селектор позволява тестването на избраните единици във всякакви комбинации и потенции. Възможен е енергоинформационен пренос (презапис) на лекарствените свойства на избраните препарати върху различни носители (вода, спирт, физиологичен разтвор и др.) за по-нататъшното им използване.

Електронният селектор съдържа 75000 електронни аналога на хомеопатични препарати, нозоди, органопрепарати, алергени и комплексони, произведени от световноизвестни фирми в областта на хомеопатията.

Създавайки индивидуален хомеопатичен препарат се комбинират онези продукти, които най-добре се понасят от дадения организъм и това позволява редуциране на възможността от възникване на лечебна хомеопатична криза по време на терапията.

Хомеопатия

Основни показания

Хомеопатията е реактивен терапевтичен метод. Тя стимулира цялостната система от защитни реакции у пациента. Теоретично нейните граници зависят от възможностите за реакция на самия организъм. Някои болести са извън обсега на действие на хомеопатията – остър супурирал апендицит и други остри заболявания, изискващи класическо оперативно лечение.
Най-ефикасните приложения на хомеопатията могат да се разделят в 4 групи:

 • Остра инфекциозна патология. Хомеопатията има неоспорим ефект най-вече при вирусни заболявания, грип, детски шарки (варицела, морбили, коклюш), херпес (симплекс, зостер).

 • Болести на „терена“. Лекуваме предразположението на човека към определено заболяване. хомеопатията е много ефикасна при лечение на хронични заболявания (ринофарингит, бронхит, отит, цистит и т.н.)

 • Патология, свързана със стрес (страхова невроза, реактивен депресивен синдром). Тук трябва да се започне с хомеопатия преди алопатия.

 • Травми (подготовка и последици от раждане; травми, свързани със спортна дейност; пред и следоперативно лечение и др.).

Основни принципи в хомеопатията

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА
ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА – ПРИНЦИП НА ПОДОБИЕТО

Всяко вещество, което приложено в измерима доза предизвиква симптоми у здрав и чувствителен пациент, може в малка, наречена безкрайно малка доза, да излекува същите тези симптоми у болен човек независимо от заболяването му.

За да се провери този принцип е необходимо:

Да се наблюдава и опише съвкупността от увреждания, симптоми и признаци, които се проявяват у здрав индивид след поемането на дадено вещество в измерима доза. Тази съвкупност от предизвикани реакции + съвкупността от техни характеристики, вследствие абсорбирането на дадено вещество в Хомеопатията се нарича патогенеза на хомеопатичното средство. Съвкупността от хомеопатични средства и описаните им патогенези са събрани в хомеопатичния лекарствен справочник – Материя Медика.

Поемането може да стане по два начина:

 • Случайно при интоксикация – в случая абсорбираната доза е токсична;

 • Нарочно при експерименти – в случая дозата се поема от здрав доброволец и тя се изчислява така, че да бъде субтоксична, но все пак способна да предизвика характерната клинична картина.

 • Да се сравни клиничната картина на болния с клиничната картина на различните патогенези. Когато съществува подобие между клиничната картина на пациента и патогенезата на дадено вещество, това вещество в безкрайно малки дози, може да доведе до излекуване независимо от заболяването. Не е необходимо да се поставя точната диагноза, важно е да се опишат всички симптоми. Това обяснява факта, че в ХП един медикамент може да въздейства върху различни заболявания.

Пример:

Патогенеза на Belladonna: Открита е случайно – при натравяне. Впоследствие при изследването е установено, че съдържа 2 токсични алкалоида – атропин и хиосциамин, които въздействат:

 • върху лигавиците като намаляват секрецията им и предизвикват сухота;

 • върху съдовата система с локални реакции – хиперемия, оток, топлина, болка;

 • и с общи прояви – повишаване на телесната t°, изпотяване, тахикардия;

 • върху ЦНС с редуване на неспокойство и отпадналост, хиперестезия (свръхчувствителност), която може да доведе до конвулсии и бълнуване.

Заболявания, при които се използва: всякакви фебрилни, възпалителни, изгаряния, червена ангина, артрит.

За да изберем подходящия хомеопатичен медикамент за даден болен, трябва да знаем не само симптомите на болестта му, но и нейните модалности (определяне, характеристика на симптома според индивидуалната чувствителност на болния, в смисъл на подобрение или влошаване на симптома от различни фактори).

Какви могат да бъдат тези модалности?

Покой/Раздвижване – при болки в ставите се интересуваме – кога се подобрява или влошава;

Топло/Студено – интересуваме се как се влияе симптома от Денонощието; Влагата; Положението на тялото и т.н.

ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА – ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕКАРСТВО

Използват се лекарства в безкрайно малки дози. Хомеопатичното лекарство е вещество, което действа в безкрайно малки дози и което, за да придобие това свойство, трябва да премине през серия от последователни операции по деконцентрация и динамизация.

Движен от необходимостта да сведе до минимум токсичността на лекарствените средства, на Ханеман му хрумва да намали постепенно дозите на използваното вещество. И така след многобройни опити стига до безкрайно малката доза.
Самюел Ханеман забелязал, че безкрайно голямото разреждане на лекарството, съпроводено от известен брой разклащания (сукусии, динамизация) след всяко ново разреждане не само намалявало токсичното действие, но и повишавало ефикасността на полученото лекарство.
Динамизацията е особено важна за ефикасното действие на лекарството. Тя се състои в разклащането на препарата във вибратор, съобразно точно определени правила и се извършва след всяка операция по разреждане.

Видове разреждане

В хомеопатията се използват 2 вида разреждане:

Центезимално Ханеманово Разреждане (1:100) СН

 • За получаване на 1СН – Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 99 части разтворител (дестилирана вода, защото структурата на водата има голяма памет);

 • За получаване на 2СН – Взима се 1 част от 1СН и се смесва с 99 части разтворител;

 • За получаване на 3СН – Взима се 1 част от 2СН и се смесва с 99 части разтворител и т.н.

След разреждане от 12СН няма нито молекула от изходното вещество. Във Франция фирма „Boiron“ използва до 30СН разреждане. По принцип има и много по-големи разреждания – например в Англия до 50СН.

За начинаещи хомеопати се препоръчват по-малки разреждания, тъй като по-големите действат по-силно.

Десетично Ханеманово Разреждане (1:10) DН
За получаване на 1DН – Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 9 части разтворител и т.н.
От DН обикновено са направени капки.

Homeo – подобен

Pathos – болест. Принцип на подобието.

Хомеопатията, макар и възникнала в дълбока древност, е все още сред водещите лечебни системи. Още Хипократ (5в. пр. н. е.) е очертал някои основни положения на Хомеопатията.

Той забелязал, че съществува сходство между токсичния ефект на дадено вещество и неговото терапевтично действие, като стига до извода: „Нещата, които са причинили заболявания, могат да лекуват.“

След Хипократ този основен принцип на Хомеопатично лечение никога не е изчезвал напълно от историята на медицината, но началото на хомеопатията, като терапевтичен метод, се поставя с опитите на Самюел Ханеман (1755-1843г. – немец, изучаващ химията, токсиколог и лекар в университета в Лайпциг). Самюел Ханеман започва опити (върху себе си, впоследствие и върху близките си) за токсичния ефект на различни химични вещества. Първите му опити били с Хинина.

Самюел Ханеман забелязал, че при хора, заети в производството на Хинин, се наблюдават определени симптоми, подобни на интермитентната треска, която по това време се лекувала също с Хинин. След наблюденията си върху Хинина Самюел Ханеман разширява опитите си с други токсични вещества – Беладона и др. Той дава тези токсични вещества в силно разредени дози (на себе си и доброволци) и описва реакциите. След това той търси пациенти с подобни симптоми, като тези, получени при неговите експерименти. Лекува ги, давайки им още по-силно разредени вещества и установява, че те се подобряват, но забелязва, че въпреки, че са силно разредени, веществата дават токсични реакции. Така решава да ги разреди още повече, за да избегне токсичните реакции, но до тогава, докато изчезнат само токсичните ефекти, без да се загуби лечебния ефект. По този начин Самюел Ханеман установява, че колкото по-разредени са веществата, толкова по-силно лечебен ефект имат.

  Напълно подробно са изучени 75 вещества. Хомеопатичните вещества са атоксични, т.е. те са без вредни странични ефекти, без алергии. При лечение с хомеопатични средства не се наблюдава натрупване на лекарството, тъй като то е в безкрайно малки дози.

Интерес представлява, че с приема на хомеопатични средства се внася енергия, която задвижва оздравителния процес. Тази енергия се натрупва, така че трябва да се внесе точно определено количество енергия. Това се контролира, когато с получаване на подобрение, приемите започват да се разреждат на по-големи интервали от време. Постигне ли се подобрение, се изчаква да се види докъде ще спре подобрението и ако процесът не е напълно отзвучал, се дава нова доза. Така се продължава до напълно отзвучаване на симптомите.

Хомеопатията спада към холистичните методи за лечение (whole – цялостно). Тя лекува цялостно организма (като се излекува основния проблем, отпадат и съпътстващите проблеми). Хомеопатията лекува и предразположението на човека към дадени болести „лекува терена“, което я прави подходяща при хронични болести. Други холистични методи за лечение са акупунктурата, акупресурата, фитотерапията, разтоварващата диетична терапия. СЗО поставя:

хомеопатията на второ място като най-разпространен лечебен метод;

на първо място са методите на традиционната китайска медицина;

на трето място е фитотерапията;

едва на четвърто място е алопатията, т.е. медикаментите от фармацията, както и другите методи на класическата медицина.

Класическото лечение с хомеопатични средства изисква снемане на подробна анамнеза. Данните от анамнезата не са, за да се постави диагноза, а да се открие по-близко сходство с патогенезата на подходящото хомеопатично средство. Анамнезата показва и енергийното съдържание в организма, така че съвкупността от симптоми посочва подходящото хомеопатично средство, но и подходящото разреждане. Когато освен конкретната симптоматика е налице и нервна симптоматика са подходящи по-големи разреждания.

Диетология и хранене

Д-р Танева дава следните препоръки за здравословно хранене на своите пациенти:

ПРЕПОРЪКА – 1  –  КОНСУМИРАЙТЕ ПЪЛНОЦЕННА И РАЗНООБРАЗНА ХРАНА. ХРАНЕТЕ СЕ РЕДОВНО И С УДОВОЛСТВИЕ В ПРИЯТНА АТМОСФЕРА, ОТДЕЛЯЙТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ХРАНЕНЕ. Не бързайте!

ПРЕПОРЪКА – 2  –  КОНСУМИРАЙТЕ ЗЪРНЕНИ ХРАНИ КАТО ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ. ПРЕДПОЧИТАЙТЕ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ И ДРУГИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПРОДУКТИ, но е за предпочитане да не сте от кръвна група „0“.

ПРЕПОРЪКА – 3  –  ЕЖЕДНЕВНО КОНСУМИРАЙТЕ НАД 400 ГРАМА РАЗНООБРАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ СУРОВИ, като за предпочитане е те да са от региона където живеете или сте родени!

ПРЕПОРЪКА – 4  –  ПРЕДПОЧИТАЙТЕ МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ И СОЛ, като избягване обработените със стабилизатори и консерванти.

ПРЕПОРЪКА – 5  –  ИЗБИРАЙТЕ ПОСТНИ МЕСА, ЗАМЕСТВАЙТЕ ЧЕСТО МЕСОТО И МЕСТНИТЕ ПРОДУКТИ С РИБА, ПТИЧЕ МЕСО ИЛИ БОБОВИ ХРАНИ.

ПРЕПОРЪКА – 6  –  ОГРАНИЧАВАЙТЕ ОБЩО ПРИЕМА НА МАЗНИНИ, ОСОБЕНО НА ЖИВОТИНСКИТЕ. ПРИ ГОТВЕНЕ ЗАМЕСТВАЙТЕ ЖИВОТИНСКИТЕ МАЗНИНИ С НАТУРАЛНИ РАСТИТЕЛНИ МАСЛА.

ПРЕПОРЪКА – 7  –  ОГРАНИЧАВАЙТЕ МАКСИМАЛНО ПРИЕМА НА ЗАХАР, ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ПРОДУКТИ, ИЗБЯГВАЙТЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ГАЗИРАНИ НАПИТКИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАХАР И КОНСЕРВАНТИ.

ПРЕПОРЪКА – 8  –  НАМАЛЕТЕ УПОТРЕБАТА НА СОЛ И КОНСУМАЦИЯТА НА СОЛЕНИ ХРАНИ.

ПРЕПОРЪКА – 9  –  АКО КОНСУМИРАТЕ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПРИЕМАЙТЕ ГИ В УМЕРЕНИ КОЛИЧЕСТВА, КАТО НАБЛЕГНЕТЕ НА ВИНАТА, а твърдия алкохол в малки количества и рядко.

ПРЕПОРЪКА – 10 –  ПОДДЪРЖАЙТЕ ЗДРАВОСЛОВНО ТЕГЛО И БЪДЕТЕ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ВСЕКИ ДЕН, като в най-лошия случай изминавате поне три километра пеша.

ПРЕПОРЪКА – 11 –  ПРИЕМАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО ДОСТАТЪЧНО ВОДА, като за възрастните не по-малко от 1,5 – 2 литра през зимата и поне 2,5-3 литра през лятото.

ПРЕПОРЪКА – 12 –  ПРИГОТВЯЙТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ХРАНАТА ПО НАЧИН, ОСИГУРЯВАЩ и запазващ НЕЙНОТО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ.

 ПРЕПОРЪКА 1

  КОНСУМИРАЙТЕ ПЪЛНОЦЕННА И РАЗНООБРАЗНА ХРАНА. ХРАНЕТЕ СЕ РЕДОВНО И С УДОВОЛСТВИЕ В ПРИЯТНА АТМОСФЕРА, ОТДЕЛЯЙТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ХРАНЕНЕ!

ЗАЩО?

Консумацията на различни видове храни в подходящи количества осигурява незаменимите за организма ензими, хранителни вещества без излишен прием на енергия, мазнини, сол, захар и химикали.
• Редовното хранене предотвратява приема на големи количества храни наведнъж и допринася за по-добро храносмилане.
• Храненето в приятна атмосфера без да се бърза, спомага за по-доброто възприемане на вкуса и аромата на храните и усвояването на хранителните вещества.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Включвайте в менюто си ежедневно представители на всички основни групи храни:

1. Зърнени храни и картофи.

2. Зеленчуци и плодове.

3. Мляко и млечни продукти.

4. Месо, риба, яйца, бобови храни и ядки.

Добавените мазнини и съдържащи захар храни и напитки трябва да бъдат ограничавани.

Хранете се редовно 3-5 пъти дневно. Вечеряйте не по-късно от 2-3 часа преди лягане, като е за предпочитане преди 18,00 часа.
• Закуската е много важна и задължително не трябва да се пропуска.
• Отделяйте достатъчно време за хранене в приятна атмосфера.

ПРЕПОРЪКА 2

 КОНСУМИРАЙТЕ ЗЪРНЕНИ ХРАНИ КАТО ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ. ПРЕДПОЧИТАЙТЕ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ И ДРУГИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПРОДУКТИ

ЗАЩО?

Хлябът и другите зърнени храни са богати на нишесте, което е препоръчителен източник на енергия, а така също съдържат и значително количество растителен белтък. Особено богат източник на нишесте са картофите.
• Пълнозърнестият хляб (заквасен с естествена закваска) и другите пълнозърнести храни допринасят съществено за приема на витамини, минерални вещества и растителни влакнини (целулоза и др.)
• Пълнозърнестите храни стимулират функциите на стомашно-чревния тракт и намаляват риска от запек, сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Включвайте ежедневно в менюто си хляб, други зърнени храни и/или картофи – 250-450 грама дневно (количеството зависи от пола и физическата активност).
• Избирайте пълнозърнести продукти хляб, макаронени изделия, кафяв ориз, царевица, овесени ядки и др.
• Консумирайте картофите варени или печени, избягвайте пържените картофи и чипса.
• Ограничавайте консумацията на тестени храни, които са с високо съдържание на мазнини (баница, тутманик, милинки, мекици).

ПРЕПОРЪКА № 3

 ЕЖЕДНЕВНО КОНСУМИРАЙТЕ НАД 400 ГРАМА РАЗНООБРАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ СУРОВИ и то от региона където живеете или сте родени!

ЗАЩО?

Зеленчуците и плодовете са богати на витамини и минерални вещества, биоактивни вещества и растителни влакна.
• Ежедневният прием на зеленчуци и плодове намалява риска от различни ракови заболявания, сърдечно-съдова болест, свръх тегло и затлъстяване, диабет тип 2.
• Суровите зеленчуци и плодове се препоръчват, тъй като при кулинарна обработка голяма част от съдържащите се в тях витамини се разрушават.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Консумирайте разнообразни зеленчуци и плодове при всяко хранене.
• Консумирайте зеленчуците както сурови, така и в ястия, в сандвичи, като зеленчукови плънки в тестени закуски и др.
• Заменяйте туршиите със сурови, замразени зеленчуци или несолени консервирани зеленчуци.
• Избирайте сурови плодове за десерт и подкрепителна закуска, ограничавайте консумацията на консервирани плодове със захар.
• Избирайте пресни зеленчуци и плодове според сезона и мястото на отглеждане.

ПРЕПОРЪКА 4

ПРЕДПОЧИТАЙТЕ МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ И СОЛ!

ЗАЩО?

Млякото и млечните продукти са важен източник на пълноценен белтък, витамини и лесно усвоим калций, който намалява риска от остеопороза.
• Традиционната българска храна – кисело мляко е особено добър избор, защото има специален благоприятен ефект върху здравето.
• Високото съдържание на мазнини в млякото и млечните продукти увеличава риска от повишен холестерол в кръвта и сърдечно съдовата система.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Консумирайте ежедневно по една чаша основно кисело или прясно мляко 200 мл. и 50 гр. сирене. Те могат да се заменят с 2 чаши мляко или с около 100 гр. сирене.
• Избирайте кисело и прясно мляко с ниско съдържание на мазнини (1,5%) или обезмаслено (0,1 – 0,5%).
• Предпочитайте сирене и извара с ниско съдържание на мазнини и сол.
• Обезсолявайте соленото саламурено сирене като го оставите да престои известно време във вода.

ПРЕПОРЪКА 5

ИЗБИРАЙТЕ ПОСТНИ МЕСА, ЗАМЕСТВАЙТЕ ЧЕСТО МЕСОТО И МЕСТНИТЕ ПРОДУКТИ С РИБА, ПТИЧЕ МЕСО ИЛИ БОБОВИ ХРАНИ

ЗАЩО?

Месото, рибата, яйцата, бобовите храни са богати източници на белтък и желязо.
• Препоръчват се постни меса, тъй като животинските мазнини в тлъстите меса и колбаси, увеличават холестерола в кръвта и риска от сърдечно съдови заболявания.

Избягвайте трайните и пушени колбаси и меса;

Рибата съдържа ценни мазнини, които намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания.
• Ядките са богати на ценни растителни мазнини, но поради високата калорийност се препоръчват в умерени количества и то след предварително изкисване във вода.
• Яйцата са източник на пълноценен белтък, но жълтъкът съдържа високо количество холестерол.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:
• Консумирайте птиче месо без кожа /пилешко, пуешко и др./ и постни червени меса /телешко, говеждо, свинско, агнешко/ до 3 пъти седмично /100 грама порция/.
• Отстранявайте видимата мазнина от месото преди приготвяне.
• Консумирайте риба поне едни-два пъти седмично /150-200 грама порция/
• Консумирайте боб, леща или соя поне два пъти седмично /200-300 грама порция/. Приемайте 30-50 грама ядки дневно.
• Хора без повишен холестерол в кръвта могат да консумират по 1 яйце дневно, а тези с повишен холестерол трябва да ограничават приема до половин жълтък на ден.

ПРЕПОРЪКА 6

ОГРАНИЧАВАЙТЕ ОБЩО ПРИЕМА НА МАЗНИНИ, ОСОБЕНО НА ЖИВОТИНСКИТЕ. ПРИ ГОТВЕНЕ ЗАМЕСТВАЙТЕ ЖИВОТИНСКИТЕ МАЗНИНИ С РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

ЗАЩО?

Консумацията на много мазнини увеличава риска от затлъстяване и диабет тип 2.
• Високият прием на животински мазнини повишава холестерола в кръвта и увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак.
• Високата консумация на твърди маргарини увеличава риска от сърдечно-съдови болести.
• Растителните масла намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Избирайте ниско маслени мляко и млечни продукти.
• Консумирайте постни меса, ограничавайте консумацията на колбаси.
• Избягвайте сладкарски и тестени изделия богати на мазнини.
• Ограничавайте консумацията на продукти, съдържащи твърди маргарини – бисквити, вафли, сухи пасти и др. Избирайте меки маргарини с ниско съдържание на мазнини (40-25%).
• Добавяйте възможно най-малко количество мазнина при приготвяне на ястия и кулинарни изделия. Избягвайте пърженето, използвайте тиган с незалепващо покритие, при което може да не се употребява мазнина.
• Предпочитайте растителните мазнини (слънчогледово и царевично олио, зехтин и др.) пред животинските мазнини (мас, масло).

ПРЕПОРЪКА 7

ОГРАНИЧАВАЙТЕ ПРИЕМА НА ЗАХАР, ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ПРОДУКТИ, ИЗБЯГВАЙТЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ГАЗИРАНИ НАПИТКИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАХАР.

ЗАЩО?

Рафинирана захар и нейните заместители фруктоза, глюкоза и др. са източник на „празни калории“, те внасят само енергия без други полезни хранителни вещества.
• Пчелният мед съдържа биоактивни вещества и е за предпочитане пред захарта за подслаждане.
• Високата и честа консумация на захар и съдържащи захар продукти и напитки допринася до затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно съдови заболявания и зъбен кариес.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Ограничавайте подслаждането на кафе, чай, мляко и др. Ако подслаждате предпочитайте пчелен мед, като избягвайте захранвани със захарен сироп пчели.
• Избягвайте употребата на безалкохолни напитки, съдържащи захар, предпочитайте чешмяна и минерална вода.
• Намалете консумацията на съдържащи захар продукти (захарни, сладкарски, тестени).
• Избягвайте честия прием на съдържащи захар храни и напитки между отделните хранения.

ПРЕПОРЪКА 8

НАМАЛЕТЕ УПОТРЕБАТА НА СОЛ И КОНСУМАЦИЯТА НА СОЛЕНИ ХРАНИ

ЗАЩО?

Високата консумация на сол увеличава риска от:

– Високо кръвно налягане – основен рисков фактор за мозъчен инсулт и исхемична болест на сърцето.

– Рак на стомаха.

– Увреждане на бъбречните функции.

– Увеличена загуба на калций и остеопороза.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Избирайте храни с ниско съдържание на сол.
• Ограничавайте консумацията на консервирани храни, колбаси, солена риба, туршии и др.
• Приготвяйте храната с малко сол.
• Избягвайте да солите допълнително храната на масата.
• Вместо със сол овкусявайте храната с растителни подправки – чубрица, джоджен, магданоз, копър, босилек и др.

ПРЕПОРЪКА 9

АКО КОНСУМИРАТЕ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПРИЕМАЙТЕ ГИ В УМЕРЕНИ КОЛИЧЕСТВА

ЗАЩО?

Високата консумация на алкохолни напитки увеличава риска от високо кръвно налягане и мозъчен инсулт,чернодробни увреждания,някои видове рак.
• Алкохолът е източник на значително количество „празни калории“.
• Умерената консумация на алкохолни напитки, специално на червено вино намалява риска от сърдечно съдови заболявания.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Съветът е да не се консумират алкохолни напитки, но ако пиете, дневният прием не трябва да надвишава умерено количество – 1 бира или 1 чаша вино, или 50 мл. концентрирана алкохолна напитка.
• Консумирайте алкохолните напитки бавно, заедно с храна.
• Предпочитайте ниско алкохолни напитки.

 ПРЕПОРЪКА 10

ПОДДЪРЖАЙТЕ ЗДРАВОСЛОВНО ТЕГЛО И БЪДЕТЕ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ВСЕКИ ДЕН

ЗАЩО?

Под норменото тегло увеличава риска от нарушаване на имунитета и свързаните с това заболявания;
• Свръх теглото и затлъстяването повишават риска от диабет топ 2, високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, някои видове рак, артрит;
• Редовната физическа активност подобрява самочувствието, работоспособността и съня, намалява стреса и риска от затлъстяване и остеопороза.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Контролирайте редовно теглото си, използвайте приложената нормограма за оценка на теглото.
• Ако повишите теглото си намалете количеството на порция храна, която обичайно консумирате.
• Намалете приема на високоенергийни храни, специално богатите на мазнини, захарните и сладкарските изделия, безалкохолните напитки, съдържащи захар.
• Замествайте високоенергийните храни с пълнозърнести продукти, плодове и зеленчуци.
• Бъдете физически активни поне 60 минути дневно/напр. бързо ходене/.

ПРЕПОРЪКА 11

ПРИЕМАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО ДОСТАТЪЧНО ВОДА

ЗАЩО?

Водата е жизнено необходима за всички функции на организма.
• Обезводняването се отразява неблагоприятно върху умствената и физическа работоспособност.
• Доброто оводняване на организма намалява риска от камъни в бъбреците, запек и др.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Пийте всеки ден поне 6-8 чаши вода (1,5- 2 литра) – това количество включва и течности като чай и др.
• Приемайте вода редовно през целия ден.
• Пийте повече вода при висока температура на околната среда, по време и след усилена физическа дейност.
• Предпочитайте чешмяна и минерална вода вместо безалкохолни напитки и плодови сокове, съдържащи захар и други подсладители.

ПРЕПОРЪКА 12

ПРИГОТВЯЙТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ХРАНАТА ПО НАЧИН, ОСИГУРЯВАЩ НЕЙНОТО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

ЗАЩО?

 • Правилното приготвяне и съхраняване на храната осигурява минимални загуби на хранителни вещества, запазване на биологичната пълноценност, високо качество и безопасност на храните.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Избягвайте контакт между готови и сурови за консумация храни при тяхната обработка и съхранение.
• Не размразявайте месо и риба на стайна температура, в хладилник, в студена вода или микровълнова фурна.
• Топлинната обработка на животинските продукти (месо, птици, риба, яйца) трябва да е с достатъчна продължителност.
• Спазвайте указанията за съхраняването на храните,посочени в етикета.

Съставяне на хранителен режим спрямо индивидуалната поносимост към отделните храни

Храненето е основна биологична потребност на човешкия организъм, от правилността на което зависят жизнеспособността, работоспособността и устойчивостта на организма към неблагоприятните въздействия на външната среда.

Съгласно теорията за балансираното хранене е важно не само адекватното количествено съотношение, но и качествения състав на приеманите продукти. Изследванията показват, че при правилно организирано хранене могат да се променят много от физиологичните процеси на организма, включително обмяната на веществата, хормоналния фон и реактивността на организма.

Досега най-сигурните изследвания за поносимост към различните видове храни се правеха по метода на кръвните тестове.

Кои храни са благоприятни за вашия организъм, вече можете да установите в кабинета на д-р Танева. Там се прави специален вегето-резонансен тест за поносимост към храните, изследват се кои храни ви дават 100% енергия и кои разграждате трудно. После Ви се съставя правилния хранителен режим с вегето-резонансния тест.

 Биоенергийният тест дава оценка за 240 храни и напитки, и трае около един час, като отчита моментното състояние на организма, което може да се промени след един или няколко месеца.

Технологията на компютърния анализ е основана на принципите на електроакупунктурата и отчита толерантността ви към минимум:

 • 18 вида животински протеини,

 • по-голяма част от употребяваните консерванти, подобрители и подсладители,

 • 10 зърнени храни,

 • 16 подправки,

 • 18 млечни продукти,

 • 25 пресни плодове,

 • 7 вида сухи плодове,

 • 16 вида ядки,

 • 16 вида риба,

 • 7 вида варива,

 • 28 вида пресни зеленчуци и др.

Изследват се прецизно и най-често приеманите напитки – чай, кафе, течен шоколад, кока-кола, какао, бира, етилов алкохол, вино.

След подробния тест се изготвя правилния хранителен режим, който е строго индивидуален за всеки пациент.

Ефектът на диетата зависи от здравословното състояние и целите които си поставяме с нея – дали да намалим излишното тегло или да профилактираме развитието на част от усложненията при хронични заболявания.

Съставяне на индивидуален диетичен хранителен режим

Не е лесно да се избере диета за отслабване. Как да се съчетаят правила, здраве и удоволствие?

Има критерии, които могат да ви помогнат да избегнете най-опасните за здравето диетични измислици.

След като се тествате на апарата, д-р Танева ще прецени вашите хранителни навици и ще ви помогне да се избавите от тези, които възпрепятстват поддържането на оптималното за вас телесно тегло.

Ще ви състави диетичен режим, ще ви даде практически препоръки за здравословно хранене и ще контролира процесът на постепенно и физиологично намаляване на наднорменото тегло.

Горното е разработено от д-р Танева и съгласувано с екипа на ИМЕДИС и д-р Ноеме Кемпе.