Хомеопатията – медицината на бъдещето

Хомеопатията е една от най-популярните форми на алтернативно лечение. Тя е създадена от Самюел Ханеман, който живял в Германия преди около 200 години. Самата дума – хомеопатия, произлиза от гръцки homoios, означаваща подобно и pathos, със значение страдание.

От гледна точка на хомеопатията:

Тялото притежава свойството да се самовъзстановява, както и собствен защитен механизъм.
Тези качества, свойството да се самовъзстановява и собствения защитен механизъм могат да се подсилват.
Правейки това, тялото се отървава от болестите.
Хомеопатията е ключът към всичко това. Тя прави подсилването.
Когато човек е болен той проявява различни симптоми. Общото мнение е, че те са предизвикани от бацили и вируси. Това е гледната точка на ортодоксалната (алопатична) медицина. Хомеопатията има друга позиция, както ще видим по-нататък. Симптомите са доказателство, че тялото противостои на вируса. Тялото работи, за да го унищожи. Тъй че вместо да възпираме или облекчаваме симптомите, целта ни е да помогнем на тялото да окаже своята съпротива. Това понякога включва дори влошаването на симптомите за кратък период от време.
Ето и един пример. Момиче има температура и естествено посещава доктор. Той предписва лекарство, което намалява температурата й. Момичето се връща вкъщи, пие си хапчето и евентуално се подобрява. А сега си представете, че вместо при доктор, момичето отиде при хомеопат. Той би й предписал хомеопатично лекарство. Това в повечето случаи ще повиши температурата й. Някои биха казали, че това е наливане на масло в огъня. Но всъщност не е така, защото според законите на хомеопатията, повишената температура на момичето е начина, по който нейното тяло е избрало да се бори с болестта. Хомеопатичното лекарство ще подпомогне този процес.
Хомеопатията е изключително безопасен метод за лечение. За разлика от конвенционалната (алопатична) медицина, тя лекува човека цялостно като индивид. Освен това е и натуропатична форма на медицина. Или с други думи, използва собствените сили на тялото за самолечение.

Автор: проф. д-р Борислав Димов