Въздействие на геопатогенното, радиоактивното и електромагнитното влияние върху здравето на децата и възрастните

948-1В последните години медицината отбелязва значителни изменения в здравословното състояние на децата и възрастните:

  1. Все по-често лекарите се сблъскват с липса на разгърната клинична картина на заболяванията, което съществено затруднява диагностиката.
  2. Заболяванията протичат все по-тежко, а много остри заболявания бързо преминават в хронична форма.
  3. Проявява се първичната устойчивост на микроорганизмите, предизвикали болестта, към лекарствените средства. Тази ситуация е пряко свързана с влошаване на екологичната обстановка.

Сред многото неблагоприятни фактори на околната среда особено място заемат геопатогенното, електромагнитното и радиоактивно въздействие върху човешкия организъм. И, ако в годините след Чернобил, радиоактивното влияние се изучава и отчита, то въздействието на електромагнитното поле и геопатогенните зони се игнорира напълно. Съвременният лекар  трябва да разбира характера на въздействието на радиоактивните и електромагнитните и геопатогенните натоварвания върху здравето на неговите пациенти.

Геопатогенно въздействие

Това е  естественото неблагоприятно влияние на определени участъци на земната кора, най-често в места с геоложки разломи, течение на подземни реки и т. н. Освен това влияние оказват и положени  тръбопроводи, силови кабели, линии на метрото. Съществува и естествена мрежа от силови линии – така наречената мрежа на Хартман и мрежа на Къри. Въздействието на геопатогенните влияния става значително, ако човек прекарва по няколко часа на ден на такова място, или мястото му за почивка е разположено в такава неблагоприятна зона. Много хора усещат влиянието интуитивно, особено чувствителни са децата.
Проявите на въздействието на геопатогенната зона са неспецифични. Възможни прояви са: главоболие, нарушения на съня, повишена раздразнителност, отпадналост, бързо настъпване на умора. Съществува индивидуална чувствителност и устойчивост към този фактор. Всички влияния имат свойството да се натрупват в организма. Затова, ако човек се намира в зона на въздействие достатъчно дълго, той се разболява. При децата се появява склонност към респираторни заболявания, нарушения на съня, неврози, често страдат ендокринните органи (тимусната и щитовидната жлези). Възрастните пациенти заболяват от по-сериозни болести, включително и онкологични.

Радиоактивно натоварване

Радиоактивното натоварване също присъства в ежедневието ни, например, газът радон, който се натрупва в не проветрявани помещения, на първите, партерни етажи, в избените помещения.  В България има региони, където радиационният фон значително превишава допустимия. Влиянието на радиацията върху здравето на човека е достатъчно добре изучено. То уврежда кръвотворната система, имунната защита, сърдечно-съдовата и ендокринната система. Обща отпадналост, вялост, занижена умствена активност съпътстват хората години наред.

Електромагнитно натоварване

Електромагнитното натоварване възниква от приборите с електромагнитни вълни, домакинските електроуреди. Развитието на битовата техника води до ситуация, в която офисите и апартаментите се превръщат в мрежи: компютри, аудио-, видеотехника, Микровълнови фурни, хладилници, чайници, отоплителни уреди, телефони и много други, които правят живота ни по-удобен, но могат неблагоприятно да повлияят върху здравето ви. Особено голяма вреда причиняват на хората мобилните телефони. Електромагнитното въздействие започва практически от раждането на човека  (често мобилният телефон се съхранява в количката на детето или се използва като играчка) и го придружава през целия ни живот. Най-честите органи-мишени са щитовидната жлеза и репродуктивните органи.

Как реагира организмът на тези негативни фактори?

Многогодишни изследвания установиха интересна взаимна връзка между екологичните натоварвания и имунната система. Имунитетът първи поема удара и компенсира неблагоприятното въздействие. Ако натоварванията са били с малка продължителност, то здравословното състояние практически не се променя. В случай на продължително въздействие обаче, с помощта на ВРТ, се извършва тестване на разните степени на напрегнатост или изтощаване на имунната и ендокринната система.
Пациентите отбелязват влошаване на общото самочувствие, понижава се работоспособността, натрупва се чувство на постоянна умора, изострят се хроничните заболявания. Първи реагират “слабите места” – органите, които са склонни към повреждане. Така че, ако в семейството е имало случаи на бронхиална астма или обструктивен бронхит, то, най-вероятно, първа ще отреагира точно бронхо-белодробната система. Нерядко тези симптоми изчезват след отстраняване на натоварванията.
Зоната на неблагоприятно въздействие може да бъде толкова локална (20х20 см2), че за ликвидиране на въздействието е достатъчно да се определи мястото, в което действа дадено влияние и да се премести бюрото или леглото с 0,5 метър.
Според изследванията на специалистите от център «ИМЕДИС» гр. Москва  децата са по-податливи на неблагоприятни въздействия. Така при първично изследване геопатогенно натоварване е установено у 72% от възрастните и у 82% от децата, радиоактивно натоварване съответно у 32% и 43%, при това степента на натоварване при децата е по-висока в сравнение с възрастните. Преди всичко страда щитовидната  жлеза, репродуктивните органи, на второ място е задстомашната жлеза и жлъчните пътища.
В хода на изследванията е установен още един важен момент: често децата са се намирали в абсолютно еднакви условия, изпитвали са въздействието на едни и същи натоварвания, при това степента, в която натоварванията са въздействали върху тях, е била различна. Важно се оказва изходното състояние на имунната система на организма и резервите му за адаптация. Децата с първоначално добри показатели на имунната система и високи резерви за адаптация по-лесно понасят неблагоприятното въздействие, по-бързо се адаптират. Децата с понижени показатели на имунитета реагират по-тежко на екологичните фактори. С помощта на ВРТ при тях се установява изтощаване на основни системи на организма. След елиминиране на натоварванията се провеждат повторни изследвания чрез метода ВРТ.  При това склонността за натрупване на натоварванията във втората група деца остава повишена.
И, тъй като в настоящия момент е невъзможно да се избегне въздействието на множеството екологични фактори, има възможност да се подобри адаптирането към тях.

Алгоритъмът на изследване чрез метода ВРТ поставя на първо място установяването на геопатогенното, радиационно и електромагнитно натоварване. Не е възможно да се достигне до по-добро ниво на здравето без ликвидиране на тези натоварвания.