Микроелементи

1. Микроелементи и щитовидна жлеза (ЩЖ).

Олово, Живак, Кадмий (тежки метали) – възпрепятстват усвояването на йода от ЩЖ.

2. Втора група :

Йод,  Селен, Цинк,  Хром – нивото им в организма спада при : преохлаждане, стрес и хронически заболявания

3. Трета група :

 

Селен, Цинк, Манган – Тези микроелементи на клетката се консумират от вируси, бактерии, гъбички и паразити.

След тях остават кадмия, живак, арсен, олово. Това води до интоксикация на организма и срив в Имунната система.

4. Микроелементи и Задстомашната жлеза (ЗЖ)

Цинк – синтез,  секреция, преработка на инсулина, защитава Лангер хансовите о-ви, дефицит – диабет и затлъстяване.

Хром – фактор на толерантност към глюкозата, нарушава се постъпването и в  клетката, повишение на триглицериди

Магнезий – Метаболизъм на глюкоза, м.к-ни и амино-к-ни, снижено ниво при 2 тип диабет +затлъстявене+ хипертония

Селен – автоимунни процеси, дистрофия в ЗЖ, недостиг на мастно разтворими витамини, всмукване на мазнини, антитела към инсулина и произвеждащите го клетки.

Ванадий – инсулиноподобен ефект, усилва действието на инсулина въздейства на неговите рецептори, снижава атерогенността.

Кобалт – активира фермент за разграждане на мастни киселини вместо глюкозата при захарен диабет.

Калий – регулира вътреклетъчния и водно-солевия обмен, активира ферменти, синтез на гликоген, регулира отделянето на инсулин.

При поражение на задстомашната жлеза : болки в лявата половина на гръдната клетка, гърба, лявото рамо.

Повишена е на гладно сутрин глюкозата, снижен трипсин, амилаза и липаза в дуоденалния сок, а е повишено тяхното ниво в кръвта. При половината случаи има и снижена киселинност на стомашния сок.

                                                         А К Т И Н И Д И

Могат да се използват при БРТ като  диагностичен филтър за решаване на минералния обмен, проблеми на физическо и психологично ниво.

– като тест указател на актуални екзестенциални проблеми, криза, депресия, тежки заболявания;

– увеличена вероятност от онкологично заболяване ;

– радиоактивна токсична натовареност .

За да се провери проблем с тази група се започва с Кюрий .

Кюрий І + препарат от групата на Актнинидите І ( Фермий, Айнщайн, Берклий,

Амириций, уран І + друг препарат от групата І

Този препарат трябва да се назначи, важно е да се провери по ВРТ най-тежкия елемент, тогава лечението ще тръгне към облекчаване на симптомите.

Важно: Ако пациента получава леки елементи често за уравновесяване на процесите в организма му се налага като покрив тежък елемент, за да се ограничи предвижването към долния ляв край на периодичнаната таблица. Там е краят на жизнения път. Тежкият елемент връща към средата на таблицата, където е възможна нормална дейност в социума и обществото. Най-тежките тествани елементи връщат на човека интереса към живота, повишават физическите му възможности, помагат за нови жизнени задачи.

Леките елементи: водород, хелий, литий и др. са развиващи и способстващи съзряването и ръста. Използват се при проблеми в началото на жизнения път или спиране на развитието, когато у човека има проблем с детството.

М И К Р О Е Л Е М Е Н Т И

 

1. Микроелементи и щитовидна жлеза (ЩЖ).

 

Олово, Живак, Кадмий (тежки метали) – възпрепятстват усвояването на йода от ЩЖ.

 

2. Втора група :

 

Йод,  Селен, Цинк,  Хром – нивото им в организма спада при : преохлаждане, стрес и хронически заболявания

 

3. Трета група :

 

Селен, Цинк, Манган – Тези микроелементи на клетката се консумират от вируси, бактерии, гъбички и паразити.

 

            След тях остават кадмия, живак, арсен, олово. Това води до интоксикация на организма и срив в Имунната система.

 

 4. Микроелементи и Задстомашната жлеза (ЗЖ)

 

Цинк – синтез,  секреция, преработка на инсулина, защитава Лангер хансовите о-ви, дефицит – диабет и затлъстяване.

 

Хром – фактор на толерантност към глюкозата, нарушава се постъпването и в  клетката, повишение на триглицериди

 

Магнезий – Метаболизъм на глюкоза, м.к-ни и амино-к-ни, снижено ниво при 2 тип диабет +затлъстявене+ хипертония                                                                                                                                                                                

 

Селен – автоимунни процеси, дистрофия в ЗЖ, недостиг на мастно разтворими витамини, всмукване на мазнини, антитела към инсулина и произвеждащите го клетки.                                                                                                                                                                             

 

Ванадий – инсулиноподобен ефект, усилва действието на инсулина въздейства на неговите рецептори, снижава атерогенността.

 

Кобалт – активира фермент за разграждане на мастни киселини вместо глюкозата при захарен диабет.

 

Калий – регулира вътреклетъчния и водно-солевия обмен, активира ферменти, синтез на гликоген, регулира отделянето на инсулин.

 

    При поражение на задстомашната жлеза : болки в лявата половина на гръдната клетка, гърба, лявото рамо.

 

     Повишена е на гладно сутрин глюкозата, снижен трипсин, амилаза и липаза в дуоденалния сок, а е повишено тяхното ниво в кръвта. При половината случаи има и снижена киселинност на стомашния сок.

 

 

                                                         А К Т И Н И Д И

 

 

            Могат да се използват при БРТ като  диагностичен филтър за решаване на минералния обмен, проблеми на физическо и психологично ниво.

 

– като тест указател на актуални екзестенциални проблеми, криза, депресия, тежки заболявания;

– увеличена вероятност от онкологично заболяване ;

– радиоактивна токсична натовареност .

 

За да се провери проблем с тази група се започва с Кюрий .

 

Кюрий І + препарат от групата на Актнинидите І ( Фермий, Айнщайн, Берклий,

 

Амириций, уран І + друг препарат от групата І

 

            Този препарат трябва да се назначи, важно е да се провери по ВРТ най-тежкия елемент, тогава лечението ще тръгне към облекчаване на симптомите.

 

Важно: Ако пациента получава леки елементи често за уравновесяване на процесите в организма му се налага като покрив тежък елемент, за да се ограничи предвижването към долния ляв край на периодичнаната таблица. Там е краят на жизнения път. Тежкият елемент връща към средата на таблицата, където е възможна нормална дейност в социума и обществото. Най-тежките тествани елементи връщат на човека интереса към живота, повишават физическите му възможности, помагат за нови жизнени задачи.

 

Леките елементи: водород, хелий, литий и др. са развиващи и способстващи съзряването и ръста. Използват се при проблеми в началото на жизнения път или спиране на развитието, когато у човека има проблем с детството.