Действие и особености

Solid-Sol-Rostock-Essenzen-Academy_14856_image

Поради това, че информацията за лечебния процес са трептения, Рощок есенциите действат на енергийно, душевно и телесно (физическо) нива. Въз основа на високата плътност на трептенията, Рощок есенциите могат веднага да обработят и решат проблеми на всички нива.

Особености:

  • Най–голямата отличителна черта спрямо другите есенции се състои в МНОГОСТРАННА ИМ БАЗА на създаване.Така в РЕ се прикрепят съвсем съзнателно ментално особени рамкови условия. Те служат за оптимизиране на отделните есенции подсигуряват оптимално приемане и въздействие,  които се напасват перманентно, автоматично според индивидуалната нужда;
  • УСТОЙЧИВОСТ: Енергийната устойчивост осигурява при всички Р продукти – (есенции, плакети, гранули и др.) 100% защита от въздействие също при екстремни натоварвания (например: Електрически и магнитни полета, мобилни телефони, рентгенови лъчи, електромагнитни полета). С това РЕ (от първите и до днешните) според нас могат да действат и да запазват безпроблемно енергията си и в натоварена среда. На тази основа РЕ подхождат особено много в настоящото, защото те са стабилни срещу променящите се вредни полета и чрез това дълготрайно поддържат и стабилизират спрямо (напр. големи офиси, интензивни станции, технически натоварени жилищни помещения и т.н.);
  • ВИСОКА ПЛЪТНОСТ НА ТРЕПТЕНИЯТА: чрез енергийната промяна на водата и трептенията на информационните източници, РЕ имат една извънредно висока плътност на трептенията, посредством която енергиите могат едновременно да бъдат приети на всички нива, чрез което скоростта на въздействие е много бърза;
  • ДОСТЪПНОСТ: Някой от изходните материали(камъни, дървета, лечебни растения и др.) не могат да се получат или са в такава ценова категория, че човекът не може да си ги позволи. Във формата на есенция обаче е възможно са се работи с обичайните информационни носители на достъпна цена;
  • ЧЕСТОТА НА ТРЕПТЕНИЯТА: В есенциите се намират така наречените чисти форми на изходния материал. Ако това например е един камък няма да се намерят никакви енергийни загуби, които възникват при обработката и транспорта;
  • НЕУТРАЛНОСТ: РЕ са свободни от свободни от страна на интереси, очаквания или стремежи за манипулация и освен това те нямат връзка с авторката им. Без връзка с човешка оценка те представляват една особена форма на абстрактна неутрална библиотека с която човешкото същество влиза в резонанс, ако се нуждае от необходимата библиотечна информация;
  • ДВАНАДЕСЕТТЕ ЧАКРЕНИ  ЕСЕНЦИИ: са една особеност. От една страна имаме седемте познати главни чакри и от друга страна има нови пет главни чакри, които се намират в областта на главата и техните съобразени с времето междинни състояния. Лесни за употреба: При това различни групи от есенции могат да се комплектуват заедно. Също има готови смеси, които всеки може да използва за собствено приложение, за голямата област на енергийно и други терапии, например есенциите на чакрите;
  • НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ за КОМБИНИРАНЕ: РЕ могат да се прилагат при всяка класически и алтернативна терапия от всякакъв вид. Медицинските изследвания и опитът в продължение на повече от десет години показва добро взаимодействие и поносимост на конвенционалните терапии (медикаменти и др.) при едновременно приложение на РЕ;
  • ЗАСТРАХОВКА ОТ ПОДМЯНА: разбира се има производители на продукти, които използват понятията на РЕ, например Устойчивост, но десетилетни изследвания и публикации на специализирани конгреси показват, че само тук фактически могат да се открият тези особености, които г-жа Волгемут е създала;