Изследване по метода за Вегето-Резонансното тестване – Принципи и технология

Изследване по метода за Вегето-Резонансното тестване – Принципи и технология

Съвременната медицинска наука внедрява все нови и нови методи за диагностика и лечение. Нещо обикновено стана използването на магнитно-ядрени резонансни и компютърни томографи, апаратите за ултразвуково изследване и т.н. Един от тези нови методи за диагностика се явява вегетативно-резонансното тестване (ВРТ). Този метод използва резонанса при обследване органите, системите и структурата на човешкия организъм, основавайки се на анализа на колебанията електромагнитните вълни, излъчвани от стволовите структури на главния мозък. Именно там се съдържа цялата необходима за изследването информация. Биологичните процеси в човешкото тяло се осъществяват и съпровождат от електрически импулси с малко напрежение. Поради това съвременната медицина в последно време използва ВРТ метода за диагностициране, благодарение на които може да се определят даже тези заболявания, които протичат безсимптомно, независимо от стадия им на развитие. Изследването продължава около два часа, а в зависимост от случая може и повече, като през това време Вие получавате информация за реалното състоянието на Вашия организъм.

ВРТ – резонансното тестване е било разработено в Германия от д-р Шимел през 1978 год. В основата му лежат други два метода:

  • Електропунктурната диагностика по Р. Фол

  • Функционалната диагностика по Шмид

Центърът „Интелектуални медицински системи“ – „ИМЕДИС“ – Москва, Русия се явява водещ световен разработчик и производител на апарати за резонансно тестване и биорезонансна терапия с повече от 30 годишен опит в тази област.

При диагностицирането по този метод се извършва измерване на определени точки на вегетативната нервна система, намиращи се на повърхността на кожата чрез измервателен шуп (във вид на писалка).

При самото изследване лекуващият лекар, преминал специализираните курсове за работа с този вид апаратура, включва нужните тест-показатели и докосвайки чрез шупа биологично-активната точка (БАТ) на кожата, регистрира реакцията на организма, която съпоставя с въведените в апарата позиции. В момента, в които възникне резонанс и кривата на замерваната амплитуда се променя, това означава, че организмът отговаря на съпоставяните и зададени на апарата честоти, т.е. отговарящите им данни удостоверяват наличието на търсения проблем. В апаратурата „ИМЕДИС – ЕКСПЕРТ“ са заложени повече от 40 000 различни диагностични и лечебни показатели, което позволява да се получат изчерпателни данни за здравословното състояние на изследвания организъм. Това тестване има много преимущества – провежда се бързо, евтино и абсолютно безболезнено и безвредно. Резултатите от изследването са незабавни и докторът Ви ги съобщава на самия прием.

Не следва да се бърка методът на резонансното тестване с така наречената „компютърна диагностика“ (Оберон, Аурум, Диакор, Дета и много други подобни). Тези изброени прибори имат друг принцип на работа. При тях изследването се извършва в автоматичен режим без участието на доктор. Компютърната им програма, без участието в процеса на изследване на изследващия лекар, анализира автоматично данните и дава готовата диагноза. Запознати и работили с такива апарати, а както показва и практиката, те не поставят точна диагностика и имат само ориентировъчен опознавателен характер.

В средствата за масова информация непрекъснато гърмят и се рекламират обяви от рода на „Компютърна диагностика на целия организъм“ и в много от случаите тези манипулации се извършват от хора без медицинско образование. Като резултат за съжаление при хора, преминали такъв начин на диагностициране се поражда недоверие и скептицизъм към всички подобни методи. С недоверие си мислят – дали това не е поредното шарлатанство. За разлика от тези цитирани системи, апаратурата на Център за интелектуални медицински системи – съкратено ЦИМС „ИМЕДИС“ е създадена от научно-изследователски звена, тествана е в научни центрове и след период на преценка е предложена на практикуващите лекари, които преди закупуването ѝ задължително преминават курс на обучение. Справка за това може да се направи на сайта на производителя и на представителите в ЕС в Австрия и Полша.

Как протича изследването?

Пациентът сяда на стола срещу д-р Танева, хващайки в лявата ръка бронзов цилиндър, свързан с Апаратно-програмния комплекс (АПК) „ИМЕДИС-Експерт“, а другата ръка поставя с дланта надолу на около 20-30 см пред изследващата го. Д-р Танева чрез специален шуп докосва БАТ (биологично активните точки) по кожата, разположени на върха на пръстите, леко натискайки с тежест приблизително равна на около 100-150 грама, което е абсолютно безвредно и безболезнено.

Може ли да се изследват деца?

Да, разбира се! При децата по-големи от три-четири години изследването протича както при възрастни пациенти. Децата до тази възраст се изследват чрез придружителя им. Не е задължително да е родител, може и да е родственик или близък на семейството човек, които взема детето в лявата ръка, като с нея обгръща детето с цел да има контакт с детето.

Какво става по време на изследването?

Методът се основава на определяне реакцията на организма в образувалата се затворена верига (пациент – измервателен шуп – прибор) и интересуващия показател (например – инфекционния причинител, минерал, витамин, или хранителен продукт и т.н.). Живият организъм винаги реагира на заложените в АПК показатели така, че уредът хваща тази слаба реакция, породена от изменението на електропроводимостта на кожата в специалните биологично активни точки (БАТ).

Може ли да се доверим на получените резултати?

Авторът на апаратурата – Центърът по интелектуални медицински системи „ИМЕДИС“ (Русия, Москва) е организация, в чийто състав влизат сътрудници от Московския енергетически институт, лекари от Московската медицинска академия на името на И.М.Сеченов и Националния производствен център по традиционни методи за лечение и хомеопатия към Министерство на здравеопазването на Руската федерация. Центърът „ИМЕДИС“ има повече от 30 годишен опит при разработка на такива прибори, апаратно-програмни комплекси и лечебни методики в областта на енергоинформационната медицина, обединявайки възможностите на съвременната компютърна техника и новите научни достижения и изследвания. Към настоящия момент над 100 000 лекари работят с апарати на фирмата по всички региони на Русия, бившите страни от СНГ и зад граница (САЩ, Англия, Германия, Австрия, Унгария, България, Италия, Израел, Полша, Румъния, Япония, Гърция и др.) Водещите клиники са в Русия (Москва, Ростов на Дон, Санкт-Петербург, Екатерининбург, Новоросийск и др.), Израел (гр. Герцлия), Австрия (гр.Грац), Англия (Лондон), САЩ (Ню Йорк), Канада (Торонто), Гърция (Атина), Казахстан (Алма-Ата, Петропавловск) и др.

Медицинската техника, произведена в центъра „ИМЕДИС“ е тествана върху пациенти, разрешена за производство, лицензирана и сертифицирана от Министерство на здравеопазването на Русия, ЕС, САЩ, Канада и още 16 държави.