Отговори на най-често задаваните въпроси към д-р Танева

1.Какво представлява диагностичният процес и през какви етапи преминава?

 • Установяване проблемите на съответния пациент – съществува ли въобще в организма една или друга патология.

 • В случай, че съществува определя се кой орган или система от органи са ангажирани в процеса.

 • На следващия етап се отговаря на въпроса – какво е това – тумор, киста, възпалителен процес и т.н.

 • Предлагат се методи и медикаменти, които са най-ефективни за лечение на  установените отклонения.

 • По време на лечението се извършват периодични контролни прегледи и в зависимост от състоянието на пациента се предлагат и провеждат съответните корекции на методите и средствата за успешно завършване на лечебния процес.

2.Защо е необходимо организмът да се разглежда като единно цяло?

 • защото е важно да се установи как патологичните или болестните процеси влияят върху състоянието на имунната система, ендокринната регулация;

 • да се засече скоростта на протичане на обменните процеси;

 • да се определи кое е главното увредено звено в организма;

 • да се установи кое е ядрото на компенсация (тази система в организма, която основно компенсира недостига на функции на засегнатия орган);

 • да се разделят бързо протичащата от бавно развиващата се симптоматика в организма;

 • да се отличат острите, подострите, хроническите и бавно прогресиращите процеси;

3.Колко време продължава прегледът при д-р Танева и какво може да ми даде като информация?

Изследването по общия преглед (т. нар. първоначален преглед) трае средно от 2 часа до 4,5 часа и осигурява:

 • Оценка на общото здравословно състояние на органно и клетъчно ниво на пациента.

 • Състоянието на имунната му система.

 • Състояние на сърдечно-съдовата система – предсърдия, камери, съдове на сърцето и др.

 • Състояние на храносмилателната система – гастрити, язви, колити, хроничен запек, хемороиди и др..

 • Състояние на черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища – наличие на възпаление, калкулоза, нарушена функция, както и състоянието на панкреаса и др.

 • Състояние на дихателната система – ринити, синузити, фарингити, тонзилити, транхеити, хронични и спастични бронхити, бронхиална астма и др.

 • Уточняване състоянието на белия дроб – наличие на възпалителни проблеми, прекарани или актуални бактериални и вирусни инфекции, професионални заболявания и др.

 • Уточняване причините за алергични състояния – хранителни, медикаментозни и др.

 • Пикочополова система – цистити, пиелонефрити, гломерулонефрити, камъни в бъбреците и др.

 • Гинекологични проблеми – аднексити, кисти на яйчниците, миоми, стерилитет и др.

 • Проблеми на простатна жлеза – простатит, хипертрофия на простатата, хронично възпаление след прекарана инфекция и др.

 • Уточняване на състоянието при костно-ставни проблеми – артрити, артрози, изкривяване на гръбначен стълб, междупрешленни дискове, дискови хернии, коксартрози, гонартроза.

 • Уточняване състоянието на щитовидната жлеза – хипо и хипер функция, наличие на възли.

 • Състояние на млечните жлези – мастопатия, фиброаденоми.

 • Кожни проблеми – екземи, невродермити, псориазис.

 • Уточняване на бактериални, вирусни инфекции, паразитози на различно ниво.

Контролните прегледи се извършват на два – три месеца и като времетраене не продължават повече от 1 час!!!

4.Какво е Енерго-информационната медицина?

Тя се основава на представата за цялостността на организма, тоест необходимо е да се отчита при диагностицирането и лечението взаимовръзките между органите и системите.

Основа за правилното функциониране на организма са процесите на енерго-информационния обмен. Организмът е сложна саморегулираща се система, притежаваща всичко необходимо за да поддържа своята хомеостаза.

Същността на енерго-информационната медицина се състои в активирането на личните за всеки организъм естествените механизми, възстановяващи и поддържащи здравословното му състояние. Началото на метода датира от 1953 година, когато Р.Фол, съвместно с инженер Ф.Вернер, започва да разработва нови методи за електроаку-пунктурна диагностика и терапия. След повече от 40 години клинични изпитания Р.Фол и последователите му формулират следните възможности на разработеният от тях метод:

Благодарение на откриването на информационно – функционални взаимовръзки  между биологично-активните точки (БАТ), биологично-активните зони (БАЗ) на кожата  и вътрешните органи и тъканни системи е възможно да се определи състоянието на последните и да се проведе функционална и топична диагностика;

С помощта на eлектро-акупунктурната диагностика по Р.Фол (ЕАДФ) може да се разплетат неясни, клинически сложни случаи, провеждайки допълнителна диференциална диагноза;

5.Какво е Вегетативно – резонансният тест  (ВРТ)?

 • Той позволява ранна диагностика на различни предпатологични нарушение във взаимосвързаните с БАТ органи и тъканни системи в предклиничния етап от развитието на болестите, когато симптомите им или са твърде слабо изразени или въобще липсват;
 • ВРТ позволява да се открият скрити или латентни огнища на инфекция и да се определи влиянието им върху имунната реактивност на организма;
 • Благодарение на откритият от Р.Фол през 1954 г. феномен „тестване на медикаменти“ става възможно с помощта на тестване на различни вирусни, бактериални и други инфекциозни агенти да се определи етиологичния фактор за дадена болест;
 • Вегетативно – резонансният тест позволява да се осъществи индивидуален подбор на хомеопатични и алопатични медикаменти без да е необходимо въвеждането им в организма, а също така и да се тестват хранителни продукти, козметични средства, зъботехнически материали и др.;
 • Вегетативно – резонансният тест позволява също и да се определи степента на негативно въздействие върху конкретния човек на различни патологични агенти, пестициди, хербициди, радио-нуклеиди и др., които не могат да се обективизират все още със съществуващите клинико-лабораторни методи на изследване;
 • Вегетативно – резонансният тест (ВРТ) позволява да се предвиди ефективността на всеки един лечебен метод, както и да се определи адекватността на прилагането му в конкретния случай.

6.До колко е надежден и ефективен методът на диагностика?

Методът  ВРТ  посредством апаратурата „Имедис – Експерт“ е един изключително ефективен метод за диагностика, който  позволява:

 • Да се определят нарушения във функцията на всеки орган или система;

 • Да се определи ефективността, точната дозировка и поносимостта на медикаментите на всеки отделен пациент;

 • Да се определят показанията за прилагане на нозодотерапия и да се намери ключовия нозод;

 • Да се определи алергичната предразположеност на организма и се приложи индивидуална система за лечение;

 • Да се определят геопатогенните, радиоактивните и електромагнит-ните натоварвания и се разработи план за неутрализирането и отстраняването им;

 • Да се определят нарушенията в алкално-киселинното равновесие в организма на всеки пациент;

 • Да се определи, както наличието на доброкачествени и злокачествени тумори, а така също и наличието или не на онкобелтък, което не може да се извърши с никаква друга апаратура;

 • Да се установят и локализират наличието или не на кистозни процеси;

 • Да се определи биологичния възрастов индекс на отделните органи и на целия организъм;

 • Да се определят адаптационните резерви на организма, оптимални за  текущия момент, и максимално възможните резерви за възстановяване и лечение на конкретния човек;

 • Да се определи степента на напрежение или изтощение на имунната и ендокринната системи;

 • Наличието на наркотични или токсични вещества в организма;

 • Психическото състояние и др.

Използването на въведените интегративни показатели за здравословното състояние на организма позволява да се оптимизира процеса на диагностика и имитационно с помощта на виртуални модели да се оценяват резултатите от различни видове и варианти на терапия още в момента на тестването или изследването в кабинета.

Алергиите са все по-характерни за съвременното ни общество, претоварено от вредни влияния на околната среда. Използвайки възможностите на вегето-резонансния диагностичен тест се определя има ли алергия към определен фактор или това е псевдо-алергична реакция на вашия организъм при прием на хистамин-либериращи храни. 

Алергия може да се дължи на дефицит на храносмилателни ензими или да е психогенно обусловена. Изследването трае около 2 часа и дава оценка на над 200 алергена.

7.Какво е Биорезонансна терапия (БРТ)?

Тя представлява корекция на функциите на организма посредством хармонично преобразуване на резонансните електромагнитни колебания, излъчвани от организма, с цел тяхното синхронизиране и вкарването му в биологичната индивидуална за всеки човек норма.

Идеята за биорезонансна терапия е научно обоснована за първи път от Ф. Морел (1977 г.) – това е  терапия с електромагнитни колебания, които влизат в резонанс със структурите на организма. Въздействие е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, системи или организъм, тъй като различните нива се характеризират и се управляват  от различни  честотно-вълнови параметри.

Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това, че при правилно подбрана честота и форма на лечебното  (електромагнитното) въздействие, могат да се усилват нормалните (физиологичните) и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм. По този начин биорезонансното въздействие може да е  насочено, както за неутрализация на патологичните така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологичните състояния, тоест изчистване на добавените шумове в информационното поле на човека, без което нито една болест не може да бъде излекувана.

Допълнителна информация:

Биорезонансна терапия

Най–добри резултати дава този вариант на биорезонансната терапия, при който от организма се снемат електромагнитните излъчвания за даден момент и после с последващи преобразувания на сигнала, след достигане на физиологичните колебания, този нов сигнал се въвежда на принципа на обратната връзка в организма.

В съответствие с това в момента съществуват два вида биорезонансна терапия:

 • ендогенна – това е терапията със собствените за дадения организъм електромагнитни колебания след тяхната специална обработка;

 • екзогенна (индукционна), като при нея се използват външни сигнали, с които отделни органи и системи на организма влизат в резонанс.

Постигането на синхронизация в колебателните процеси на организма е необходимо и задължително условие за възстановяване на оптималния енергоинформационен процес, без което е невъзможна  балансираната хомеостаза.

Колкото са по-съгласувани обменните процеси в организма, толкова по-здрав, устойчив и адаптивен към  външни въздействия е този организъм.

Методът БРТ няма никакви противопоказания, притежава висока ефективност при лечение на  заболявания  (ефективност до 80-95%), приложим е при всички възрастови групи и е съвместим с другите видове лечения.

Есенциите на д-р Бах

През първата половина на ХХ век английският лекар Едуард Бах (1886-1936) създава уникална по своята простота, разбираемост, достъпност и резултатност лечебна система, основана на 38 есенции от цветове на растения.

Целебната система на Бах не е фокусирана върху физическите симптоми, а има за основа мисловно-емоционалното състояние на човека, което стои зад тях и което ги отразява на по-висше енергийно ниво.

Тази терапия се състои в приложението на 38 цветни (направени от цветове на растения) есенции  и на една допълнителна, универсална, създадена от самия Едуард Бах комбинация от пет от тях, т.н. Спасителна смес (Rescue Remedy), която е предназначена за остри проблемни (дисхармонични) състояния. Действието на есенциите е на фино енергийно ниво, те са безвредни и могат да бъдат приемани самостоятелно при нужда или в комбинация от максимум 6 или 7 от тях, както и при необходимост успоредно с други лечебни средства.

В много страни (между които Англия, Австрия, Германия) цветните есенции на д-р Бах се предлагат в аптеките. Бах разделя есенциите на седем групи – за страх, за несигурност, за недостатъчен интерес към настоящето, за самотност, за прекомерна чувствителност към влияния и идеи, за потиснатост и отчаяние, за прекомерна загриженост за доброто на другите.

При правилен подбор на есенциите, първите положителни резултати при някои пациенти се усещат още през първата седмица от терапията, докато при други това става малко по-късно. За постигането на задоволителни и трайни резултати, особено при пациенти с тежки хронични проблеми, често се налага да се проведат последователно 2 или 3 курса  на лечение с цветята на Бах (един курс най-често е 15-20 дни), като всеки курс обикновено се провежда с различна комбинация.

През 1983 г. Световната здравна организация одобри прилагането на различни видове алтернативни лечения, между тях и терапията на Бах. СЗО признава, че цветните есенции влияят положително на човешката психика и засилват имунната система.

Лечението на Бах се използва в цял свят, защото е достъпно, евтино и без противопоказания и странични ефекти. При това то не изключва приемането и на други медикаменти. Но какво е точно Баховата терапия? Когато хората чуят за цветя си представят аромати или цветове. Терапията се осъществява с точен брой – 38 есенции, които имат за цел за излекуват определени емоционални състояния.

Баховата терапия е насочена към човека в неговата цялост, физическите проблеми са във връзка с душевността му. Изборът на цветните лечебни есенции се базира на индивидуалния начин, по който всеки реагира на житейските ситуации. Крайната цел е да ни излекува не само като се отстранят симптомите, а като ни направи по- щастливи и балансирани хора. Това е уникална система , характерна със своята безвредност и широка приложимост не само при различните болестни състояния, но и при ежедневни ситуации.

Есенциите са ефикасна при широка гама болестни проблеми, а съща така и за справяне с различни житейски ситуации – започване на нова работа, преместване в друг град, загуба на близък човек, раздяла, изпити, силен стрес, преумора. Те са подходящи при бременност, раждане, за бебчета и деца – отстранявайки негативните тенденции в характер им.

Индивидуална хомеопатия

Индивидуалната хомеопатия се приготвя след електропунктурна диагностика по метода за вегетативен резонансен тест (ВРТ) „ИМЕДИС-ТЕСТ”, сегментарна биоелектронна функционална диагностика и/или медикаментозно тестване с използване на електронен селектор, който съдържа хомеопатични препарати, нозоди, органопрепарати, алергени с различни потенции.

Медикаментозното тестване с използване на електронен селектор позволява тестването на избраните единици във всякакви комбинации и потенции. Възможен е енергоинформационен пренос (презапис) на лекарствените свойства на избраните препарати върху различни носители (вода, спирт, физиологичен разтвор и др.) за по-нататъшното им използване.

Създавайки индивидуален хомеопатичен препарат се комбинират онези продукти, които най-добре се понасят от дадения организъм и това позволява редуциране на възможността от възникване на лечебна хомеопатична криза по време на терапията.

Хомеопатия

Основни показания

Хомеопатията е реактивен терапевтичен метод. Тя стимулира цялостната система от защитни реакции у пациента. Теоретично нейните граници зависят от възможностите за реакция на самия организъм. Някои болести са извън обсега на действие на хомеопатията – остър супурирал апендицит и други остри заболявания, изискващи класическо оперативно лечение.
Най-ефикасните приложения на хомеопатията могат да се разделят в 4 групи:

 • Остра инфекциозна патология. Хомеопатията има неоспорим ефект най-вече при вирусни заболявания, грип, детски шарки (варицела, морбили, коклюш), херпес (симплекс, зостер).

 • Болести на „терена“. Лекуваме предразположението на човека към определено заболяване. хомеопатията е много ефикасна при лечение на хронични заболявания (ринофарингит, бронхит, отит, цистит и т.н.)

 • Патология, свързана със стрес (страхова невроза, реактивен депресивен синдром). Тук трябва да се започне с хомеопатия преди алопатия.

 • Травми (подготовка и последици от раждане; травми, свързани със спортна дейност; пред и следоперативно лечение и др.).

Основни принципи в хомеопатията

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА
ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА – ПРИНЦИП НА ПОДОБИЕТО

Всяко вещество, което приложено в измерима доза предизвиква симптоми у здрав и чувствителен пациент, може в малка, наречена безкрайно малка доза, да излекува същите тези симптоми у болен човек независимо от заболяването му.

За да се провери този принцип е необходимо:

Да се наблюдава и опише съвкупността от увреждания, симптоми и признаци, които се проявяват у здрав индивид след поемането на дадено вещество в измерима доза. Тази съвкупност от предизвикани реакции + съвкупността от техни характеристики, вследствие абсорбирането на дадено вещество в Хомеопатията се нарича патогенеза на хомеопатичното средство. Съвкупността от хомеопатични средства и описаните им патогенези са събрани в хомеопатичния лекарствен справочник – Материя Медика.

Поемането може да стане по два начина:

 • Случайно при интоксикация – в случая абсорбираната доза е токсична;

 • Нарочно при експерименти – в случая дозата се поема от здрав доброволец и тя се изчислява така, че да бъде субтоксична, но все пак способна да предизвика характерната клинична картина.

 • Да се сравни клиничната картина на болния с клиничната картина на различните патогенези. Когато съществува подобие между клиничната картина на пациента и патогенезата на дадено вещество, това вещество в безкрайно малки дози, може да доведе до излекуване независимо от заболяването. Не е необходимо да се поставя точната диагноза, важно е да се опишат всички симптоми. Това обяснява факта, че в ХП един медикамент може да въздейства върху различни заболявания.

Пример:

Патогенеза на Belladonna: Открита е случайно – при натравяне. Впоследствие при изследването е установено, че съдържа 2 токсични алкалоида – атропин и хиосциамин, които въздействат:

 • върху лигавиците като намаляват секрецията им и предизвикват сухота;

 • върху съдовата система с локални реакции – хиперемия, оток, топлина, болка;

 • и с общи прояви – повишаване на телесната t°, изпотяване, тахикардия;

 • върху ЦНС с редуване на неспокойство и отпадналост, хиперестезия (свръхчувствителност), която може да доведе до конвулсии и бълнуване.

Заболявания, при които се използва: всякакви фебрилни, възпалителни, изгаряния, червена ангина, артрит.

За да изберем подходящия хомеопатичен медикамент за даден болен, трябва да знаем не само симптомите на болестта му, но и нейните модалности (определяне, характеристика на симптома според индивидуалната чувствителност на болния, в смисъл на подобрение или влошаване на симптома от различни фактори).

Какви могат да бъдат тези модалности?

Покой/Раздвижване – при болки в ставите се интересуваме – кога се подобрява или влошава;

Топло/Студено – интересуваме се как се влияе симптома от Денонощието; Влагата; Положението на тялото и т.н.

ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА – ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕКАРСТВО

Използват се лекарства в безкрайно малки дози. Хомеопатичното лекарство е вещество, което действа в безкрайно малки дози и което, за да придобие това свойство, трябва да премине през серия от последователни операции по деконцентрация и динамизация.

Движен от необходимостта да сведе до минимум токсичността на лекарствените средства, на Ханеман му хрумва да намали постепенно дозите на използваното вещество. И така след многобройни опити стига до безкрайно малката доза.
Самюел Ханеман забелязал, че безкрайно голямото разреждане на лекарството, съпроводено от известен брой разклащания (сукусии, динамизация) след всяко ново разреждане не само намалявало токсичното действие, но и повишавало ефикасността на полученото лекарство.
Динамизацията е особено важна за ефикасното действие на лекарството. Тя се състои в разклащането на препарата във вибратор, съобразно точно определени правила и се извършва след всяка операция по разреждане.

Видове разреждане

В хомеопатията се използват 2 вида разреждане:

Центезимално Ханеманово Разреждане (1:100) СН

 • За получаване на 1СН – Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 99 части разтворител (дестилирана вода, защото структурата на водата има голяма памет);

 • За получаване на 2СН – Взима се 1 част от 1СН и се смесва с 99 части разтворител;

 • За получаване на 3СН – Взима се 1 част от 2СН и се смесва с 99 части разтворител и т.н.

След разреждане от 12СН няма нито молекула от изходното вещество. Във Франция фирма „Boiron“ използва до 30СН разреждане. По принцип има и много по-големи разреждания – например в Англия до 50СН.

За начинаещи хомеопати се препоръчват по-малки разреждания, тъй като по-големите действат по-силно.

Десетично Ханеманово Разреждане (1:10) DН
За получаване на 1DН – Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 9 части разтворител и т.н.
От DН обикновено са направени капки.

Homeo – подобен

Pathos – болест. Принцип на подобието.

Хомеопатията, макар и възникнала в дълбока древност, е все още сред водещите лечебни системи. Още Хипократ (5в. пр. н. е.) е очертал някои основни положения на Хомеопатията.

Той забелязал, че съществува сходство между токсичния ефект на дадено вещество и неговото терапевтично действие, като стига до извода: „Нещата, които са причинили заболявания, могат да лекуват.“

След Хипократ този основен принцип на Хомеопатично лечение никога не е изчезвал напълно от историята на медицината, но началото на хомеопатията, като терапевтичен метод, се поставя с опитите на Самюел Ханеман (1755-1843г. – немец, изучаващ химията, токсиколог и лекар в университета в Лайпциг). Самюел Ханеман започва опити (върху себе си, впоследствие и върху близките си) за токсичния ефект на различни химични вещества. Първите му опити били с Хинина.

Самюел Ханеман забелязал, че при хора, заети в производството на Хинин, се наблюдават определени симптоми, подобни на интермитентната треска, която по това време се лекувала също с Хинин. След наблюденията си върху Хинина Самюел Ханеман разширява опитите си с други токсични вещества – Беладона и др. Той дава тези токсични вещества в силно разредени дози (на себе си и доброволци) и описва реакциите. След това той търси пациенти с подобни симптоми, като тези, получени при неговите експерименти. Лекува ги, давайки им още по-силно разредени вещества и установява, че те се подобряват, но забелязва, че въпреки, че са силно разредени, веществата дават токсични реакции. Така решава да ги разреди още повече, за да избегне токсичните реакции, но до тогава, докато изчезнат само токсичните ефекти, без да се загуби лечебния ефект. По този начин Самюел Ханеман установява, че колкото по-разредени са веществата, толкова по-силно лечебен ефект имат.

  Напълно подробно са изучени 75 вещества. Хомеопатичните вещества са атоксични, т.е. те са без вредни странични ефекти, без алергии. При лечение с хомеопатични средства не се наблюдава натрупване на лекарството, тъй като то е в безкрайно малки дози.

Интерес представлява, че с приема на хомеопатични средства се внася енергия, която задвижва оздравителния процес. Тази енергия се натрупва, така че трябва да се внесе точно определено количество енергия. Това се контролира, когато с получаване на подобрение, приемите започват да се разреждат на по-големи интервали от време. Постигне ли се подобрение, се изчаква да се види докъде ще спре подобрението и ако процесът не е напълно отзвучал, се дава нова доза. Така се продължава до напълно отзвучаване на симптомите.

Хомеопатията спада към холистичните методи за лечение (whole – цялостно). Тя лекува цялостно организма (като се излекува основния проблем, отпадат и съпътстващите проблеми). Хомеопатията лекува и предразположението на човека към дадени болести „лекува терена“, което я прави подходяща при хронични болести. Други холистични методи за лечение са акупунктурата, акупресурата, фитотерапията, разтоварващата диетична терапия. СЗО поставя:

хомеопатията на второ място като най-разпространен лечебен метод;

на първо място са методите на традиционната китайска медицина;

на трето място е фитотерапията;

едва на четвърто място е алопатията, т.е. медикаментите от фармацията, както и другите методи на класическата медицина.

Класическото лечение с хомеопатични средства изисква снемане на подробна анамнеза. Данните от анамнезата не са, за да се постави диагноза, а да се открие по-близко сходство с патогенезата на подходящото хомеопатично средство. Анамнезата показва и енергийното съдържание в организма, така че съвкупността от симптоми посочва подходящото хомеопатично средство, но и подходящото разреждане. Когато освен конкретната симптоматика е налице и нервна симптоматика са подходящи по-големи разреждания.

Диетология и хранене

След като се тествате на апарата, д-р Танева ще прецени вашите хранителни навици и ще ви помогне да се избавите от тези, които възпрепятстват поддържането на оптималното за вас телесно тегло.

Ще ви състави диетичен режим, ще ви даде практически препоръки за здравословно хранене и ще контролира процесът на постепенно и физиологично намаляване на наднорменото тегло.

Горното е разработено от д-р Танева и съгласувано с екипа на ИМЕДИС и д-р Ноеме Кемпе.