Лечебно-профилактична медицина

priroda-2

Според медицинската статистика, здравето на гражданите на Русия продължава да се влошава. И при възрастните, и при децата се забелязва стабилен ръст на, така наречените, болести на цивилизацията. Сред тях особено място заемат нарушенията в метаболизма, атеросклерозата, алергиите, тоталният имунен дефицит, сърдечно-съдовите болести, заболявания на храносмилателните органи, онкологични заболявания.

Върху здравето на хората влияят неблагоприятните фактори на външната среда, които имат тенденцията да се натрупват:

 • повишаване на радиоактивния фон
 • интензивното електро-магнитно въздействие на персоналните компютри, мобилни телефони, микровълнови фурни и т.н.
 • радиовълнова радиация
 • общото информационно въздействие върху зрителните анализатори – телевизори, рекламни билбордове и монитори, и др.
 • влошаване на екологичните условия в промишлените райони, натрупване на токсични вещества
 • увеличаване на броя на синтетичните лекарства
 • предизвикващи мутация на микроорганизмите
 • използване на консерванти, набухватели, емулгатори в хранително-вкусовата промишленост
 • повишаване на нивото на шума
 • увеличение на интензивността и продължителността на труда, непълноценната и непродължителна почивка, не компенсираща разхода на енергия
 • икономическата нестабилност

Световната Здравна Организация въведе използването на нов показател: «продължителност на живота със запазване на добро здраве». Начело на класацията по този показател са съответно: Япония, Австралия, Франция, Швеция, Испания. Испанците живеят без болести до 70-годишна възраст, испанките – до 75. Нараства  делът на жителите в напреднала възраст, и съответно се осъществява преориентация на промишлеността и фармакологията към производство на стоки и лекарства за хора от третата възраст. Русия, за съжаление, е далеч от тези “проблеми”. В сравнение с другите страни, се забелязва устойчива тенденция към намаляване на продължителността на живота, показателите по смъртност превишават раждаемостта, болестите са се “подмладили”, делът на здравите хора в работоспособна възраст намалява, а старостта настъпва рано – гладна, непродължителна и болнава.

Проблемът за здравеопазването на населението става все по-актуален. Профилактичното направление в медицината на практика вече не съществува, санитарно-просветната дейност е недостатъчна, в недостатъчна степен се изграждат и хигиенните навици. Намалява и броят на квалифицираните специалисти в поликлиниките, участъците се уедряват, което води след себе си все по-големи опашки, появата на достъпните не за всеки платени услуги, увеличава се процентът на хората, подаващи молби за получаване на лекарства и услуги с отстъпка. Затова младите, работоспособни хора, които нямат време да стоят по опашките, не отиват при лекар в случай на незначителни, от тяхна гледна точка, проблеми.
През последните години значително се усилва тенденцията за тясно специализиране на  лекарите, затова един  пълноценен преглед и лечение на пациента е резултат от колективен труд. На поликлиничен етап за пациента прегледът често представлява продължително ходене от кабинет в кабинет, опашки, “талони за преглед при специалист”  и неудобно време. Извършват се изследвания, методи за функционална диагностика, ултразвукова диагностика, ендоскопски и рентгенови изследвания. При анализа им, в заключителния етап често се оказва, че значителна част от направените изследвания не носят полезна информация и диагнозата остава неясна. А пациентът, загубил доста време, с олекнал джоб, остава без диагноза, без ясни препоръки за това как да възстанови здравето си.

Алтернатива за пациента е ВРТ в качеството си на всеобхватен и максимално информативен метод, позволяващ оптимизирането на необходимото инструментално и лабораторно изследване, набелязването на пътищата за излекуване на пациента.

Здравето представлява оптималното функциониране на всички системи и органи, наличие на резерви за адаптация, равновесие на механизма на натрупване и отделяне на токсини. Болестта, напротив, е декомпенсация на функцията на една или няколко  системи на организма, когато се допуска процесите на натрупване на токсините в организма да преобладават спрямо отделянето им, намаляват или се изчерпват резервите за адаптация. Болестта често предполага наличието на необратими процеси в организма, което налага постоянно поддържане с помощта на лекарствени средства. Но по пътя от здравето към болестта има множество най-разнообразни  функционални състояния, които са обратими. Именно в този период е необходимо с пациента активно да се работи, за да не се допуснат или да се отсрочат необратимите процеси в организма.

Тази задача е основна за лекарите от медицински център «Формула на здравето». При първи преглед пациентите се изпращат в зависимост от възрастта и преобладаващите оплаквания: при терапевт, невропатолог или педиатър. Извършва се стандартна ВР диагностика с апарат «Имедис-Фол» като се уточняват резервите за адаптация, установява се първично – поразеният орган, ключовите  процеси и инфекции, най-значителните нарушения в органите и тъканите. Прави се подбор на честотна и биорезонансна терапия. В редки случаи се признава неефективност или безперспективност на биорезонансната терапия. В такъв случай на пациента се предлага възможно най- рационално лечение (например, оперативно).

На етапа на лечението, в зависимост от установените нарушения, на пациента се предлагат два варианта за лечение:

•  курс биорезонансна терапия за решаване на належащия проблем в организма с последващ контролен преглед

•  постоянно лечебно – профилактично лечение за балансиране и оптимизиране на здравето на пациента

Вторият вариант се предлага в случай на хронични заболявания или при ограничени възможности на организма на пациента за саморегулиране, а също така и при пациенти, ежедневно намиращи се под голям стрес. Към тази група пациенти често принадлежат туристите, в това число и чуждестранните. Такива пациенти посещават лекаря 1-2 пъти месечно в рамките на продължителен период. Това дава възможност да се отстранят всички недостатъци в здравословното състояние на пациента според появата им.

Не винаги даден лекар, който работи с пациента, се ограничава само с биорезонансния метод на лечение. В хода на наблюдението се установяват признаци на токсичност или недостиг на витамини, микроелементи, аминокиселини. В този случай се предписват препарати или други методи за компенсиране на нарушенията.

По този начин, лекарят, работещ по метода на биорезонанса, замества цяла терапевтична поликлиника, спестява времето на пациента, и му помага да прилага максимално ефективни грижи за здравето си.