История

В първата половина на миналия век, немски лекари са предположили, че измервайки електрическото съпротивление на т.н. „енергийна канали” в човешкия организъм ще могат да попогнат при диагностиката на заболявания на вътрешните органи. В Съветския съюз тази тема дълго време се е намирала под възбрана, в основата си поради идеологически причини и съображения в частност, поради това, че въпреки, че са били безопасни, тези експерименти са се провеждали в това число и върху болни, намиращи се в немските концентрационни лагери – (Дахау, Бухенвалд, Аушвиц (Освиенцим), Щутхоф, Матхаузен, Арбайтсдорф, Заксенхаузен Ораниенбург, Биркенау, Треблинка, Майданек, и др.) през Втората световна война. В основата си методите (ВРТ и БРТ) са разработени от екипите на нацистите – д-р Йозеф Менгеле и неговите последователи – Кьониг, Тилон, Клайн и др. Те са първите успели научно да установят и докажат съществуването на енергийни (по подобието на кръвоносните) съдове по които протича енергията в човешкото тяло.  Енерго информационната – медицина е ново направление в медицината. В Русия, САЩ, Япония и други страни (Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка) това е отделна медицинска специалност, която може да се практикува само от лекари  и стоматолози. Апаратурата, с която работим в кабинета съчетава настоящите водещи медицински техники с хилядолетния опит на китайската и източната медицина.

Според методите, енерго-информационните параметри на организма, по определен и еднозначен начин характеризират състоянието му както в цялост, така и на отделни органи, системи и връзките между тях. Чрез измерване електрическите параметри в определени акупунктурни точки по повърхноста на ръцете и краката, може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания. Освен това, този метод, прониквайки секретно в Русия се е прилагал за лечението на кремълските партийни босове …

Впоследствие методът, не само толкова бързо се  е разпространил за лечение в Съветския съюз (тъй като в света е станал вече широко известен), но е придобил и своето второ раждане или усъвършенстване. Не е трудно да се досетим, че малко по-информираните може да снемат по-голям спектър електрически характеристики, а това е осъществимо при използването на променлив ток. По този начин се  е родил новият метод в основата си почивайки на метода на д-р Фол, но значително превъзхождайки го по своята универсалност – методът на вегето-резонансното тестване (ВРТ), използвайки за диагностицирането изменението на импеданса на променливия ток в широк диапазон от чистоти – от 5 ГНц до десетки кГНц.

Естествено, всичко това не е станало изведнъж. Още по времето на СССР на 6 юня 1989 год. е било прието Постановление на Съвета на Министрите на СССР № 211 –  „За развитие на биорезонансната диагностика и терапия”. За реализацията на тази идея още по това време СССР е отделил 500 млн. рубли. ЦК на КПСС е поставило много тежка и сложна задача: „В случай на извънредни ситуации и обстоятелства (например, в хода на военните действия), в условия на дефицит на лекарствени препарати и средства за диагностициране, следва да се разработят прости, но същевременно ефективни начини за лечение, такива като биорезонанса”. Апаратите, създадени през този период, са ги вземали със себе си космонавтите по време на полет. С тази апарати са минавали на изследване и лечение спецконтингента на руските воини в Чечения. В последствие Министерството на отбраната на Русия, е взело тази апаратура за биорезонансната диагностика за широка употреба и в момента тя се използва, в частност дори за проверка на военно служещите и донаборниците дали употребяват наркотични вещества.

Разбира се, биорезонанса не е чудесна панацея да лекува от всичко. Но биорезонасния метод сполучливо допълни класическата медицина, показвайки своите преимущества: Биорезонанса позволява да се избере лекарствената терапия напълно индивидуално, а не по „Усреднен” ред, както се продават дозировките на лекарствата в момента по аптеките. Това също позволява да се избегнат индивидуалната непоносимост и алергични реакции. В компютърната памет са заложени честотните характеристики на по-голямата част от известните ни лекарства. Така също, подбирайки лекарствата в съответствие с чистотите на организма, може да се подбере най-добрия безвреден, поносим и подходящ за всеки пациент препарат, който при желание може да си закупи от аптечната мрежа. По този начин могат да се тестват продуктите за хранене, нужните на организма витамини, биодобавки, козметични средства и т.н. …

ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ ЗА  ДИАГНОСТИЦИРАНЕ:

ВЕГЕТАТИВНО-РЕЗОНАНСНИЯ ТЕСТ „ИМЕДИС-ТЕСТ”

ВЕГЕТАТИВНО-РЕЗОНАНСНИЯ ТЕСТ (ВРТ) е разработен в Германия от д-р Хелмут Шимел (1978 г.). В неговата основа лежат методите на електропунктурната диагностика по д-р Фол и биоелектронната функционална диагностика по В. Шмид  и Х.Пфлаум (БФД). От една страна ако за решаване задачите на диагностиката и медикаментозното тестване по метода на Р. Фол се използват 500-1000 биологично активни точки (БАТ), а при метода на БФД – 100-150 БАТ, то при метода на ВРТ се използва само една възпроизводима БАТ.

С внедряването на метода ВРТ в клиничната практика през 1978 год. се заема фирма „Вега” (VEGA) Германия, която е разработила първите апарати, наричайки ги  „VEGA-TEST“, реализирайки възможностите за измерване на биологично активните точки по този метод. След повече от 15 годишни изследвания и разработки д-р Шимел и неговите последователи превърнаха този метод в един от най-ефективните методи за диагностика за първи път чрез използването на специални касети (ампули) с препарати за тестване – еталони.

В настоящия момент, хомеопатията се явява един от методите, свързани с влиянието върху организма чрез колебателните процеси. Доказано е, че чрез действието на хомеопатичното средство се произвежда резонансно взаимодействие между вълновите процеси в организма и самия препарат. Този същият механизъм се възпроизвежда и реализира при ВРТ.

Диагностиката се провежда съгласно и в съответствието с принципа за електро-акупунктурното измерване в комбинация с медикаментозното тестване за постигане максимална обективност при усъвършенстваната автоматическа регистрация на показателите от биологично активната точка. В основата на този метод е заложен принципа за регулиране на състоянието на която и да е било конкретна точка по пътя на усилване на сигнала, в резултат на което се повишава чувствителността й. Този метод може да се използва при тестване, а  така също и при подбора на оптималните параметри за терапия.  Този метод позволява чрез непроменен ток за измерване да се повиши чувствителността към усилване. За сравнение с тестването по д-р Р.Фол, вегетативно-резонансното тестване има преимущество в това, че при него има възможност за „активно” тестване, т.е. ако има сигнал на определена субстанция, ние можем да усилим този сигнал (до 100 пъти). Това дава възможност достоверно да се тестват не само хомеопатични препарати и нозоди, но и обичайните непотенцирани субстанции, което означава практически всяко вещество или препарат.

Едно от последните достижения на вегетативно-резонансния метод се явява разработката на програма за електронна хомеопатия. Техническите разработки на инженер Е. Раш дадоха възможност да се покаже, че с помощта на аналого-цифровото преобразуване на електромагнитните сигнали на субстанциите, те могат да се предават в паметта на компютъра и повторно да се възпроизвеждат по електронен път от там. За това с цел да се изключат магнитните и електрическите смущения бе разработен самостоятелен модул с  автономен източник на захранване – ВРТ интерфейс.           С цел за техническа безопасност предаването на обработените данни между персоналния компютър и интерфейса става по оптична линия за връзка, още повече, че по този начин се избягва необходимостта от електрическо свързване. Модулът за паметта включва над 50 000 информационни субстанции, всяка от които може да се потенцира електронно от едно до хиляди пъти с абсолютна точност.          В програмата „Електронна хомеопатия” се намират файлове, представляващи електромагнитни копия на различни вещества: алергени, хранителни консерванти, оцветители, емулгатори, битови химечески вещества, токсични екологически вещества, медикаменти, гъбички, инфекциозни агенти, нозоди, химични елементи, витамини, микроелементи, минерални соли, а така също цветята на БАХ, стоматологични материали, известните до сега наркотични вещества и много други.       Вегето-резонансното тестване  позволява да се открият, в това число и тези причинно-следствени фактори, които лабораторната диагностика е особено затруднена да констатира (например: натоварването с тежки метали, непоносимост към битови химически вещества, пестициди, ферменто-патии, явна дисбактериоза, вследствие приеманите преди това медикаменти, ваксинации и др.). Електронните програми позволяват да се установят дефицита на витамини, минерали и микроелементи, геопатогенни натоварености в организма с цел назначаване на обоснована индивидуална за всеки организъм корекция. Програмата за електронно тестване е построена по такъв начин, че да позволява да се проведат предварителни тестове по цели групи вещества, а след това в случай на положителен тест да се премине към определено вещество. Това дава възможност да се оптимизира времето за приема на всеки пациент и да се повиши ефективността от лечението. Въз основа на резултатите от диагностиката се провежда индивидуална вегето-резонансна терапия с включване на откритите фактори в лечебните програми. След откриване на етиологически значимите алергени и другите токсични субстанции, тези вещества се изкарват от паметта на интерфейса и се използват в програмата за терапия. По този начин не е необходимо да се използват и съхраняват тестови ампули, защото използваните програми за електронна хомеопатия заменят тези скъпи  и обемни комплекти от тестови материали. Точно по същия начин се използват за лечение избраните по време на прегледа нозоди  и хомеопатични препарати. Цялата хомеопатична аптека се намира в интерфейса, а  потенцирането става по електронен път. С помощта на авторската програма на „ИМЕДИС” за първи път се е дало възможност да се осъществи класически прилагането и лечението посредством електронната хомеопатия и електроакупунктурата. Програмата в съответствие с характеристиките на патологично измерените отклонения в меридианите се подбират класически хомеопатични средства, както за отделните меридиани, така и за комбинации от тях. Предлаганите медикаменти се подбират така, че се явяват целенасочени към болестта или проблема на пациента. Тази програма позволява по рационален начин да се открият за пациента оптималните (най-добрите индивидуални) хомеопатични препарати и с тяхната помощ да се проведе лечението чрез апарата.

С помощта на програмата Имедис-тест произволен препарат може да се потенцира по електронен път от D3 до D400, подбирайки необходимата потенция по пътя на тестването и по такъв начин да се изготви хомеопатичен препарат в една потенция или в комбинирана. С цел ускоряване и намаляване  трудоемкостта при тестването се използват интегрирани групови програми, например – обединяващи сходни алергени.  С тяхната помощ може предварително да се установи наличието на алергии към цяла група вещества, например – прах, плесен, плодове и т.н. След това при положителен тест се определя точния алерген, причинител на дадената алергия. В същия момент пациента не попада в контакт със самия алерген и не се предизвиква алергична реакция, както при другите тествания.
Универсалността на подхода и максималната индивидуалност на лечението във всеки конкретен случай необикновено разширяват диапазона от възможности за прилагането на метода. Вегеторезонансната терапия се явява метод на избора в тези случаи, когото не се удава да се получи пълния ефект с помощта на общоприетата терапия. Така се получава на първо място при хронически дълго протичащите заболявания на белодробната система, стомашно-чревния тракт, опорно-двигателния апарат, рецидивиращите болкови синдроми, недостатъчност на имунната система, трофически разстройства, различни функционални нарушения, пред и пост-оперативни периоди.                      Методът се прилага с много голям ефект при лечението на остри и хронични алергии, непоносимост към хранителни продукти, остри и хронически интоксикации, предизвикани от вещества от заобикалящата ни среда. Стоматолози са в състояние да определят с помощта на ВРТ индивидуалната поносимост на пациентите към зъболекарските материали. С помощта на този метод може да се премахне амалгамената интоксикация на организма. Вегеторезонансната терапия добре се съчетава при необходимост с прилагането на медикаменти и много други немедикаментозни методи.             На първо място, провеждайки диагностиката, независимо от характера на на патологичните процеси, ние винаги се движим от ОБЩОТО   към ЧАСТНОТО – отначало определяйки дали въобще става дума за патология, ако да – се определя нейната локализация и характер, а след това се подбира необходимия препарат. В процеса на тази диагностика нашата цел не е просто да се уточни типа на реалните нарушения, а за нас е особено важно да се оценят интегративните показатели, цялостните характеристики за състоянието на организма с отчитането на съществуващите патологични процеси – биологичните индекси, фотонните индекси, резервите на адаптация.

Благодарение на метода «ИМЕДИС-ТЕСТ» стана възможно практикуващия лекар да осмисли по-задълбочено етиологията (причините), ратогенезата (механизмите за развитие) на много заболявания, което преди в обичайната медицинска практика беше доста сложно, а в повечето случаи нереално. Именно благодарение на метода «ИМЕДИС-ТЕСТ» стана възможен този системен, комплексен, концептуален подход към възникването на патологическия процес в организма, подход, който се явява възможно единствено правилния на съвременния етап от развитието на медицинската наука. А от там и тази точка на виждане, че е разбираема необходимостта от цялостна оценка за единството на проблемите свързани с диагностициране, лечение, профилактика и възстановяването, което е и в основата на представената от нас доктрина.

През последните няколко години се забелязва усилване тенденцията към тясна специализация на лекарите, поради което се налага пълноценно изследване и лечение на пациента, което се явява резултат на колективен труд. В етапа на поликлиничното изследване на пациента – това е едно дълговременно ходене от кабинет на кабинет, чакане, липса на талони или получаване на такива в неудобно за човек време. Правят се анализи, прилагат се различни методи за функционална диагностика, ултразвукови методики, ендоскопски и рентгенови изследвания. При техния анализ в заключителния етап се оказва, че значителна част от проведените изследвания са ненужни или не носят необходимата на лекарите информация, а диагнозата както преди това остава неясна и неуточнена. А пациента през това време, губейки време, парични средства на края пак остава без диагноза, без точни препоръки за възстановяване на своето здраве.

Алтернативен за пациента се явява методът на Вегеторезонансното тестване (ВРТ), като всеобхващащ обемно и максимално информативен, позволяващ да се оптимизира необходимото инструментално и лабораторно изследване, като се начертае конкретен път към оздравяването на пациента.

Здраве – това е оптималното функциониране на всички системи и органи в човешкия организъм, наличие на резерви на адаптация, равновесие между механизмите за натрупване и отделяне на токсините.

Болест – това е обратно, декомпенсация функциите на една или няколко системи на човешкия организъм, когато се допуска превишаване на процесите на натрупване на токсините за сметка на отделянето им, снижаване или изтощаване резервите на адаптация. Болестта често предполага наличие на необратими процеси в организма, което изисква постоянно поддържане с лекарствени препарати.

Но по пътя от здравето до болестта има множество най-различни функционални състояния, които се явяват обратими. Именно в този период е необходимо активно да се занимаваме с пациента с цел да не се допуснат и да се отсрочат необратимите процеси в организма.

По този начин, лекарят работещ по методът на биорезонанса заменя цяла терапевтична поликлиника, икономисвайки време на болния, като в същото време му помага максимално ефективно да следи за своето здраве.

Всичките процеси, на които се основава жизнената дейност на организма са химически. Но те се управляват от електромагнитните колебания, които регулират самите химически процеси. Именно тези колебания могат да се измерят и да се използват за диагностиката и лечението.

На всяко състояние на клетките и тъканите в органите на човека, на всяка бактерия, вирус, гъбички и т.н. съответства свой спектър на електромагнитните колебания. Изпращайки определени колебания чрез биологично активната точка в организма може да се определят аналогични, получавайки резонанса. Ако изследващия лекар намери определен чистотен набор, това означава, че той присъства в организма, в каквото и малко количество да се намира в момента на изследването. Ето защо може да се открие инфекция, дори тя в настоящия момент да не дава активно възпаление. Може да се открие някакъв патологичен процес, дори в момента на изследването да няма никакви клинични прояви за него (т.е. чрез апарата се прави и доклинична диагностика). А откривайки го, той може да се проследи в кой орган е, а така също и какъв процес се формира.

Основни възможности на апарата «Имедис-Тест»:

  • Оценя се здравословното състояние на пациента, резервите му на адаптация, съответствието на биологическата възраст към календарната, генетичната (индивидуалната) предразположеност към заболяванията на определени органи  и системи, ефективната работа на системите по самоочистване, самовъзстановяване (саногенеза).
  • Откривайки главната причина за разстройството на функционирането на вашия организъм и нейната патогенетическа връзка с всички органи и системи, степента на функционалните и органните изменения в работата на тези органи и системи, което позволява най-точно и адекватно на основата на синтеза от знания на източната и западната медицина да се състави индивидуална програма за оздравяване и максимално избавяне от болестите, дори в случай на тежки и нелечими през времето заболявания.
  • Този метод на резонансно-чистотната диагностика и лечение се явява уникален и революционен в борбата с вирусите, бактериите, хелминтите, едноклетъчните, който позволява значително с минимални странични (за разлика от  антибиотиците) ефекти да се излекува практически всяко възпалително заболяване на органите и системите, предизвикано от горните причинители.
  • Лечението извършено под постоянния контрол и диагностициране по метода на  Вегеторезонансното тестване (ВРТ)  «ИМЕДИС-ТЕСТ» позволява обективно да се проследява динамиката на лечението и провеждането на адекватна корекция на провежданата терапия.
  • Комплексното въздействие върху пациента, както за сметка на неговите вътрешни резерви (биорезонансната терапия), така и за сметка на използваните външни за организма видове терапия, като: фармакотерапията, фитотерапията, хомеопатията, нозодотерапията, резонансно-честотната терапия, остеопатия и др.
  • Повишаване неспецифичната резистентност на организма към въздействието на различни патогенни фактори: инфекциозно-паразитни, екологически, психо-вегетативни натоварености.

Лечението на широк спектър от заболявания, които не изискват спешна хирургическа намеса.