Кое наложи появата на вегетативно-резонансното изследване (тестване) (ВРТ)?

Кое наложи появата на вегетативно-резонансното изследване (тестване) (ВРТ)?

    Медицината за цялото време на своето съществуване се намира в търсене и диагностициране на първопричините за поява на заболяването,  като лабораторните анализи на инфекциите имат голям процент от грешка в достоверността си. Освен това, лабораторните методи и другите известни методи за диагностициране не могат да разкрият причината на заболяванията, вида на инфекцията непосредствено в болния орган. Изследват се кръв, пот, урина и т.н., а не непосредствено клетките на заболелия орган. По този начин като жизнена необходимост се появи необходимостта от появата на ВРТ (вегетативно-резонансното тестване).
Традиционната (медикаментозна) медицина на днешния ден има пред себе си необходимостта да прозре, че човешкото тяло има електромагнитно поле, защото към настоящия момент тя възприема само видимото и твърдо тяло.

На какво се основава вегетативно-резонансното (изследване) тестване (ВРТ)?

    Живият организъм и неговите системи се явяват източници на извънредно слаби електромагнитни колебания. Електромагнитните колебания в организма са тези, които управляват, а така също стимулират и контролират всички процеси на жизнеността в организма.
При въздействие на болестотворни фактори, инфекции възникват нови източници на електромагнитни колебания, които са патологични, не характерни за организма. Екип от немски учени при изследването на стотици хиляди пациенти са определили енергийните точки на пръстите на ръцете и по стъпалата на човека, които отразяват както нормалните, а така също и патологичните електромагнитни колебания.
В Русия този метод е допълнен от екипа на талантливия учен физик, Юрий Готовский, които към Министерството на Здравеопазването на Русия са създали, разработили и усъвършенствали апаратура за диагностика и лечение „ИМЕДИС”.
Принципът на работа на апаратно-програмния комплекс „ИМЕДИС-ЕКПЕРТ” се заключава в регистрацията на резонанса и съпоставката с излъчваните от апарата електромагнитните честотни колебания с електромагнитните честоти на самия организъм на човека. Човек заболява в този случай, когато той не може да поддържа равновесието между физиолигичните (нормалните) и патологичните (болестотворните) електромагнитни колебания и не е способен да унищожи или сведе патологичните колебания до минималното им ниво.
Да си представим, че в черния дроб има цироза, тогава циротичните клетки създават характерния за тях спектър на електромагнитни честоти. Чрез електрод, който се намира в ръката на пациента, лекарят изпраща спектър от електромагнитни колебания, заложени в апарата, характерни за цирозата на черния дроб. По закона на физиката еднаквите вълни с еднаква честотна характеристика при среща резонират, произтича насрешен удар и неутрализиране (спад) на самите вълни, което се отразява в рецепторната точка на кожата.
Електродите намиращи се в ръцете на пациента улавят този насрещен удар, който се предава по кабелите и се обработка в компютъра,  а на екрана се регистрира като повишение или падение на стълба или стрелката, регистрираща импулса. Впоследствие по законите на физиката, след срещата на вълните произтича последващото им затихване – интерференция. По този начин, изпращайки регистриращите вълни характерни за вирусите, бактериите или паразитите, въз основа на резонансните им честоти се определя причината, довела до инфекциозното заболяване.
Ползвайки, заложените от учените (лекари и физици) спектри на електромагнитните колебания в апаратурата, ние сме в състояние да диагностицираме всички заболявания и отклонения от нормите в организма.

Какви са възможностите на вегетативно – резонансната диагностика?

   Тя дава възможност:
– да се проведе ранна диагностика на различни нарушения в етапа на развитие на болестта, когато нейните симптоми не са изразени или отсъстват;
– да се оцени състоянието на нервната, ендокринната, имунната, хормоналната, микроелементната системи ;
– да се определи въздействието върху човека на патологичните (вредните за него) фактори, като екологическите, електромагнитните,геопатогенните, радиоактивните, токсическите, химическите, наркотическите, алкохолните и др. ;
– да се осъществи ранна диагнотика на рака (злокачествените образувания);
– да се разкрият нарушения в храненето;
– да се диагностицират заболяванията във всички системи и органи на човека;
– да се диагностицират инфекции, микроорганизми, внедрили се в организма на човека (вируси, бактерии, едноклетъчни, глисти-паразити) и да се определи първопричината за самото заболяване;
– да се определи точното местоположение на паразитите, както и патологичното натоварване ;
– да се диагностицират алергените, довели до алергия ;
– да се определят адаптационните резерви на организма ;
– да се осъществи индивидуалния подбор на лекарствените препарати

Каква е точността на вегетативно – резонансното тестване?

    Вегетативно – резонансното тестване позволява да се установи точността на диагнозата, не по-малко от 87-95% от случаите.

Има ли противопоказания за провеждането на вегетативно-резонансната диагностика?

    Не, абсолютни противопоказания за вегетативно-резонансната диагностика не са открити, но се препоръчва да се подхожда внимателно към лица с психически отклонения и заболявания, при остри състояния, изискващи бърза медицинска помощ, при наличие на имплантиран кардиостимулатор и при пациенти с открита форма на туберкулоза.
Благодарение на вегетативно – резонансното тестване и биорезонансната терапия успешно се диагностицират и впоследствие лекуват различни дори  и трудно поддаващи се на лечение заболявания.
В интернет, както и в специализираната и научно-популярната литература може да срещнете различни термини: биорезонансна диагностика, вегеторезонансна диагностика, биорезонансно тестване, вегеторезонансно тестване, вегетативно-резонансно тестване.

Принципно това са сходни методи, имащи обща теоретична база, на на практика могат да се осъществяват чрез различни видове оборудване. Биорезонансната диагностика, използвана в кабинета ни се осъществява чрез най-съвършенното и доказало себе си оборудване на фирма „ИМЕДИС” – Русия. То се използва, както в медицинските заведения по света, а така също е въведено като официална диагностична апаратура в Министерство на отбраната на Руската федерация, Министерство на вътрешните работи на Руската федерация, Министерство на образованието на Руската федерация и др. Тази апаратура е доказала възможностите си освен това при военните действия в Афганистан, Чечения, Дагестан и други отдалечени и не гъстонаселени райони на Русия и по света.