Биологично активните точки

„Грижата за здравето е най-доброто лекарство!“

Наличието на биологично активни точки (БАТ) на повърхността на човешкото тяло е било известно на китайските лечители още преди 5000 години, а напоследък се установи, че акупунктурата е прилагана и в Европа – доказателства на територията на Румъния, а защо не и в България. Според техните традиции се твърди, че всяко заболяване се причинява от блокирането на Ци енергия в една или друга точка на повърхността на човешкото тяло, която може да бъде отстранено чрез въздействие върху БАТ чрез натискане, акупунктура или каутеризация, като по този начин се възстановява естественото движение на тази енергия по невидимите канали или меридиани .

Въпреки това, д-р Рейнард Фол интерпретира това въздействие в съответствие с идеите на съвременната наука. Установено е например, че структурата на кожата в областта на БАТ има множество нервни окончания, водещи до сегментите на гръбначния мозък, които могат да бъдат повлияни от слаб електрически ток.

Впоследствие д-р Рейнард Фол излага още една хипотеза, според която човешкото тяло в местата на неговите биологично активни точки само може да генерира електричество, което косвено отразява състоянието на съответния орган. Това се оказва, че е най-важното постижение на германския учен. Ако много европейски лекари са прилагали лечението чрез въздействието върху точките по методите на древните китайски лекари, но никой не се е сетил да диагностицира въз основа на електрическата активност на БАТ.

Следващото, не по-малко важно постижение на д-р Рейнард Фол е, че лекарствата, които се намират в близост до активните точки, могат да променят техните електрически показатели. В този случай, че всичко гореизложено може да бъде обяснено и обосновано от съществуващите естествено-научни теории, то влиянието на лекарствата, които не са свързани физически с БАТ не може да се разбере или тълкува в рамките на същата тази академична наука. Така, например, според древните представи и всички лечебни практики, не е необходимо или задължително терапевтичното лекарство да влиза в тялото, или дори в контакт с него – достатъчно е, че то се е намирало близо до него.

Д-р Рейнард Фол изказал предположението, че правилно избраното лекарство, дори и в най-ниски дози, то генерира същите вибрации както и биологично активната точка. Точно същата идея присъства и в хомеопатията. Но трябва да се докоснем до още един вариант на въздействие на апарата на д-р Фол – „прехвърляне“ или „копиране“ на лечебната информация от медикамента на таблетки-носители на тази информация върху друг носител (най-често гранули или вода). В резултат на добре известния в медицината „уж“ плацебо ефект се е усилвал десетки пъти, а преди това не оказващата никакво физиологичното действие таблетка, изведнъж проявява същия терапевтичен ефект като самото лекарство, което тя е „копирала“.

С помощта на апаратите на Фол и на Шимел можете също така да вземете такъв минерал или метал, който би указал положителен ефект върху конкретно лице, ако го носите постоянно в джоба си или под формата на медальон около врата. Това още веднъж подчертава виждането на древните за лечебния терапевтичния ефект на някои привидно индеферентни вещества. Всичко това беше като научна фантастика, но постиженията на д-р Рейнард Фол бяха успешно потвърдени в много клиники по света.

За изключителни заслуги към човечеството в областта на диагностиката и лечението, д-р Рейнард Фол беше награден със златен медал през 1966 г. от папа Павел VI и през 1974 г. за същите достижения с престижният медал на Gufland в Германия …

Понастоящем има няколко варианта на апарата на Фол в целия свят. Методът на Р. Фол е модифициран и усъвършенстван от Шимел, а впоследствие от екип от руски (Юр. Готовский и сътр.) и немски учени, който в момента е един от най-съвършените известни ни апарати за диагностика, лечение и профилактика. Но в нашата страна към разработките на германския лекар все още се отнасят с предубеждение. Причината за това вече не е нацисткото минало на Р. Фол, което след многобройни световни награди и световно признание вече е било забравено, но е пълно несъответствие между действието на апарата и представянето му в академичните природни науки. До скоро съвременната наука все още не бе напълно готова да промени радикално своите втвърдени от столетия основи.

За да може водата, която навлиза в тялото ни да работи, трябва: да придобие специална матрична структура, която прилича на формата на ледените кристали, богати на водородни връзки, като същевременно е необходимо наличието на директни и обратни пиезоелектрични ефекти.

Ако желаете да прочетете целия материал, последвайте линка към страницата на Национална пациентска организация „Инфоздраве“: https://www.info-health.org/post/